DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 82     <-- 82 -->        PDF

II. Iako to ne mora biti neki naročiti indikator, ali mjerenjima smo
obuhvatili više sušenih nego zdravih sastojina, pa često i u istim ili susjednim
šumarijama. Tako smo mjerili u šumarijama Vrbovec (odjel 2 b),
Čazma (odjel 68 b, c, d), Kloštar Podravski (odjel 12 a), Lipovljani (odjel
102 a), Novska (odjel 12 a) i Spačva (odjeli 42 a i 150 b, c, d).
Hrastove sastojine u navedenim odjelima (zdravim i sušenim) u vrijeme
mjerenja bile su stare od 55 do 140 godina.


U svima smo jednoobrazno mjerili širinu (debljinu) bjeljike na panju,
zatim na 4 m od panja, pa na 6 m, 8 m, 10 m, 12 m i 14 m udaljenosti od panja
i utvrdili njezinu prosječnu širinu (debljinu) s jedne strane kružne plohe.
Iz ove smo dalje utvrdili kubaturu bjeljike, te postotak bjeljike u ukupnoj
drvnoj masi posječenog stabla i izrađenih sortimenata.


Na istim tim mjestima, osim na panju, brojali smo godove u širini od
10 cm kružne plohe od kore, a nakon toga smo opet na tim istim mjestima
udaljenosti od panja izbrojili po 20 posljednjih godova i izmjerili njihove
širine na kružnim plohama (presjecima).


I na kraju izračunali smo drvnu masu izrađenih sortimenata i to sa
bjeljikom i bez bjeljike, a zatim ih, prema važećem JUS-u, razvrstali u
odgovarajuće kvalitetne klase i to opet sa bjeljikom i bez bjeljike. Za ovu
priliku — taj obračun smo napravili samo za prve i druge trupce od panja,
koji su, u pravilu, dosezali do 14 m dužine debla. Ostali zanimljivi podaci
naći će se u već najavljenoj opširnoj znanstvenoj studiji koja je pred
završetkom.


Prema važećem Cjeniku za tehničke sortimente oblovine hrasta lužnjaka
u vrijeme obrade ovih podataka — utvrdili smo i vrijednost tih sortimenata
sa bjeljikom i bez bjeljike, te iz toga izračunali moguće ekonomske
štete ili gubitke koji nastaju ili koji bi mogli nastati pri masovnijem sušenju
hrasta lužnjaka u našim šumama.


METODA RADA I CILJ ISTRAŽIVANJA


Iako su ova istraživanja sa naše strane bila unaprijed planirana i unaprijed
smo im odredili cilj, te izradili metodu rada — u 8 šumarija, odnosno
u 11 sječina (odjela) došli smo po principu slučajnosti i u njima započeli
potrebna mjerenja. Dakle, plan sječa i doznaku stabala za sječu izvršile
su, na temelju gospodarskih osnova, odnosne šumarije, kao i samu sječu
stabala i izradu sortimenata prema važećem JUS-u ili eventualnoj narudžbi
kupaca. To znači da naprijed navedene radnje nijesu bile podređene našim
istraživanjima, nego su ih istraživanja sasvim slučajno slijedila. Time smo,
dakako, izbjegli subjektivni moment s obzirom da smo unaprijed znali cilj
istraživanja.


Na oborenim hrastovim stablima u svih 11 sječina prvo smo izračunali,
na temelju izmjerenih prsnih promjera i Bojan i novi h koeficijenata povećanja
tih promjera (1) — promjere stabla na panju (u cm) da bismo ih
mogli razvrstati u odgovarajuće debljinske stepene (širine 5 cm). Nakon
toga smo na tim promjerima izmjerili širinu (debljinu) bjeljike pod kutom
od 90° i prosjke (sredine) upisali u terenski manual. Po istom principu mjerenje
bjeljike nastavili smo na 4 m, pa na 6 m, 8 m, 10 m, 12 m i 14 m udaljenosti
od panja kako bismo što realnije ustanovili širinu bjeljike ne samo