DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 81     <-- 81 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 48 (497.13) (Q. robur L.) Šum. list CXIII (1989) 631


NEKOLIKO USPOREDNIH PODATAKA IZ ZDRAVIH I SUŠENIH
SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA*


Uroš GOLUBOVIĆ**


SAŽETAK: Kako i sam autor u uvodu navodi — ovaj je rad
nastao kao izdvojeni i za stručnu javnost pojednostavljeni dio
iz opsežne znanstvene studije, koja se nalazi pred završetkom,
a koja je rezultat dugogodišnjih autorovih istraživanja. Ta će se
studija, zbog svoje obimnosti i tabelarne dokumentiranosti, naći
u nekom od znanstvenih zbornika, a ovaj izvadak autor je namijenio
znanstveno-stručnom časopisu.


Istraživanja je proveo na terenu, u šumi i u svakodnevnim
sječinama slavonsko-podravskih nizinskih šuma hrasta lužnjaka.
U njima je autor, na temelju relevantnih podataka, izdvojio one
koje je nazvao zdravim, i one koje je nazvao sušenim hrastovim
sastojinama. Istovjetnim mjerenjima i u jednim i u drugim i
uspoređivanjem rezultata mjerenja, odnosno istraživanja — autor
rada dolazi do frapantnih negativnih podataka u koje ni sam,
najradije, ne bi povjerovao.


UVOD


Upravo smo pri završetku opsežne znanstvene studije o ekonomskim
posljedicama sušenja hrasta lužnjaka u SRH. Iz te studije, pojednostavili
smo i izdvojili nekoliko — za širu stručnu javnost — zanimljivih usporednih
podataka izmjerenih u zdravim i sušenim sastojinama hrasta lužnjaka.


I. Mjerili smo u redovnim godišnjim sječinama u šumarijama Repaš
(odjel 45 b), Novoselec (odjel 26 a), Novska (odjel 64 a) i Spačva (odjel 116
a). Na temelju obilaska navedenih odjela i prikupljenih podataka u odnosnim
šumarijama — utvrdili smo da u ovim sastojinama hrasta lužnjaka
nije primijećeno masovnije, a niti pojedinačno, sušenje hrastovih stabala,
pa smo ih nazvali zdravim sastojinama. Za razliku od ovih, a na temelju
također prikupljenih podataka u šumarijama i obilaska odjela prije redovitih
sječa — utvrdili smo i sastojine hrasta lužnjaka u kojima su primijećena
ozbiljnija sušenja hrastovih stabala, pa smo ih nazvali sušenim sastojinama
i u njima obavili potrebna mjerenja isto kao i ona u zdravim sastojinama.
* Izraz »sušenih« sasitojina nije najpogodniji. Bolji bi bio »onih koji se suše
«, pa molimo čitaoca da to tako i shvati.
** Dr Uroš Golubović, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska 25


631