DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 78     <-- 78 -->        PDF

jetovano je i kretanje meteorološkog indeksa opasnosti od požara na području
Dinarskog krša. Na si. 2 prikazan je sezonski grafikon dnevnih indeksa
opasnosti od požara za najkarakterističniji dio ljetnog perioda prošle godine
na području Dinarskog krša, kada je nastao najveći broj šumskih požara
(tablica 2). Kretanje linije indeksa opasnosti od požara iznad numeričkog
broja 32 označava klasu vrlo velike opasnosti, a polje između numeričkih
brojeva 16 i 32 označava klasu velike opasnosti za nastanak i širenje šumskih
požara. Točkama su označeni dani u kojima su nastali šumski požari,
a na dnu grafikona date su skale i vrijednosti za temperaturu (puna linija)
i vjetar (crtkasta linija). Iz primjera s meteorološke stanice Dubrovnik može
se vidjeti kako kontinuitet prošlih i trenutačnih učinaka vremena utječu na
stupanj suhoće šumskih gorivih materijala, a time i na njihovu zapaljivost,
te pojave šumskih požara.


SI. 2. pokazuje dnevni hod indeksa opasnosti od šumskih požara uz dnevni
hod temperature i vjetra na području Dubrovnika. Vidi se da je veći dio
ljetnog perioda u srpnju i kolovozu postojala velika opasnost od požara,
iako ovaj indeks nije bio kontinuirano visok kao što je, na primjer, bio slučaj
na tom području u 1985. godini (Jurčec i Dimitrov, 1986). Točkice koje
označuju dane sa šumskim požarima pokazuju da su najveće čestine požara
bile od 15 — 20. 8, a nakon jakog pada indeksa uzrokovanog jakom kišom


22. 8. požari se više nisu pojavljivli.
Na temelju kompjutorski podataka RSUP-a SR Hrvatske, kao i izračunatih
indeksa opasnosti sa svih meteoroloških stanica na području priobalnog
dijela Jadrana s otocima, u tablici 6 dati su iskazi nastalih šumskih požara
po klasama opasnosti i mjesecima za 1988. godinu, ali samo za onaj dio
evidentiranih šumskih požara koji su reprezentirani po meteorološkim stanicama.
Iz tablice je vidljivo da su čestine i veličina sagorjele površine bili
najveći u mjesecu srpnju i kolovozu, kao i rast broja šumskih požara prema
rastu klasa opasnosti, a time i sagorjele površine.


8. ZAKLJUČAK
Ljetno razdoblje (srpanj i kolovoz) u 1988. je bilo na Jadranu vrlo povoljno
za razvoj šumskih požara jer su cijeli srpanj i prve dvije dekade u
kolovozu bili sušni. Najdulji sušni periodi su na otocima srednjeg i južnog
Jadrana prelazili 50 suhih dana uz visoke temperature. Sinoptička situacija
nije pokazivala prostrano područje s deficitom oborine nad Evropom kako
je to većinom slučaj za ljetnih suša, već su povremeno preko Evrope prolazile
fronte s Atlantika. Pored duboke ciklone nad Atlantikom prolazno su se
formirale i ciklone nad zapadnim Sredozemljem, a to je uzrokovalo nad područjem
Jadrana jugozapadno strujanje i advekciju toplijeg zraka. Uz porast
temperature i produženo sušno razdoblje prolazi »suhih« fronta su uzrokovali
jači vjetar, što je bilo vrlo povoljno za brzo širenje požara koji su bili
najčešći u kolovozu.


LITERATURA


1. Bertović S., Dimitrov, T., Galo vić, I. i dr. 1987: OSNOVE ZAŠTITE
ŠUMA OD POŽARA, Centar za informacije i publicitet, Miramarska 15a, Zagreb.