DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 75     <-- 75 -->        PDF

5. MAKSIMALNI VJETAR U RAZDOBLJU LIPANJ-LISTOPAD 1988.
Tablica 5 prikazuje podatke o vjetru za iste tri stanice, a za Split daje
i usporedbu s 1987.


Rijeka kao i ranijih godina nije imala srednje satne vrijednosti vjetra
veće od 10 m/s niti u jednom od promatranih mjeseci, ali su udari vjetra
naročito u kolovozu prelazili 20 m/s. Za razliku od Rijeke Dubrovnik je
imao više dana s jakim vjetrom preko 10 m/s, ali su udari vjetra bili slabiji.


Split je od promatrana tri mjesta najvjetrovitiji, pa su mu maksimalni
udari vjetra u svim mjesecima prelazili 20 m/s. Posebno je značajno primijetiti
da je u suhim mjesecima srpnju i kolovozu bilo preko 20 dana s udarima
vjetra preko 10 m/s.


Najčešći požari su bili od 16. do 22. 8. To je bilo i vjetrovito razdoblje, a
naročito je 18. i 22. 8. mahovitost u Splitu bila preko 20 m/s. Apsolutni maksimumi
od 25. 9 m/s u Splitu i 28.5 m/s u Rijeci u kolovozu su bili 4. 8. kada
su se pojavilii i šumski požari. Na sjevernom Jadranu je najjači vjetar bio


4. 8. i krajem srpnja.
Prema tome je očito da je uz dugo sušno razdoblje i visoke temperature
vjetar odigrao važnu ulogu u širenju šumskih požara na Jadranu.


6. SINOPTIĆKA SITUACIJA U 1988.
Većinom smo prateći duga ljetna sušna razdoblja nalazili da je područje
Evrope bilo pod utjecajem izrazitog grebena azorske anticiklone. Kako je u
nas ljeti prevladavajuće strujanje sa sjevera, sušno razdoblje je bilo rezultat
advekcije suhog kontinentalnog zraka sa sjevera.


U 1988. situacija je bila drugačija, iako je u srednjaku greben azorske
anticiklone zahvaćao jugozapadnu Evropu. Karakteristika ljetnog razdoblja
u kontinentalnom dijelu Jugoslavije su bili česti prodori vlažnog zraka sa
zapada i prolazi frontalnih sistema koji su dali oborine i prolazno osvježenje.
Te su oborine mimoišle Jadran u većini slučajeva, a fronte su samo
uvjetovale pojačan vjetar. Upravo to je bilo opasno i očito je u mnogim slučajevima
širenje požara upravo slijedilo takvo pojačanje vjetra.


SI. 1 prikazuje sinoptičku situaciju za vrijeme izrazitog šumskog požara
18. kolovoza 1988. Sinoptička situacija pokazuje nad Atlantikom vrlo
duboku ciklonu, dok se zapadna Evropa nalazi u području visinskog grebena.
Strujanje na visini je označeno crtkanim linijama sa strelicama.


Nad Jadranom nalazimo jednu frontu koju nad tim područjem karakterizira
mahovitost vjetra bez oborina. Fronta koja je toga dana zahvaćala
zapadnu Evropu dala je poslije nekoliko dana mjestimičnu kišu na Jadranu,
a ponegdje (naročito u Dubrovniku) oborine su bile izrazito jake.


7. KRETANJE METEOROLOŠKOG INDEKSA POŽARA
Na temelju prikazane sinoptičke situacije kao i iskaza vrijednosti meteoroloških
elemenata u prethodnim poglavljima za prošlu 1988. godinu, uv