DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 70     <-- 70 -->        PDF

gorivih tvari te tako usporava širenje požara. Oba sredstva mogu se koristiti
iz aviona, helikoptera i sa zemlje. Za proizvodnju pjenila i retardanata
ovakove vrste postoji interes i kod naše tvornice RADONJA Sisak.


U prošloj su godini po prvi puta korišteni i helikopteri JNA, za brzo
prebacivanje ljudstva i vatrogasne opreme na udaljene i nepristupačne predjele.
Tako su u šumskom požaru na planini Kamešnica (između Sinja i
Livna), helikopteri ostvarili 117 letova sa 29 sati naleta. Isti nisu korišteni
za direktno gašenje požara upotrebom vjedara, pa je stoga potrebna nabavka
gumenih spremnika za vodu koje bi helikopteri prebacivali gasiocima
na predjelima gdje nema vode ili doprema vode nije moguća na drugi način.
Angažiranje aviona Zrakoplovnog saveza Hrvatske koji, pored ostalih
djelatnosti, obavlja i protupožarno izviđanje na priobalnom i otočnom području
SRH, opravdala su prošle godine, kao i prethodnih godina, sva očekivanja.
Izviđanje je vršeno sa 7 aerodroma pri čemu je izvršeno 1393 leta
sa 2928 sati naleta, te otkrivena i dojavljena 202 šumska požara.


Vatrogasni savezi općina, profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljna
vatrogasna društva, permanentno provode različite vidove protupožarne
preventive i njihova aktivnost u pripremnom periodu, kao i tijekom
ljetne sezone je evidentna, velika i od izuzetne važnosti. Utvrđena je organizacija
kao i plan i postupak korištenja vatrogasnih snaga šire društvene
zajednice za gašenje velikih šumskih i drugih požara.


3. SUŠNA RAZDOBLJA U 1988.
Analize sušnih perioda na Jadranu posljednjih godina (Dimitrov i Jurčec,
1988 a, b) ukazuju na duga sušna razdoblja za koja se često pretpostavlja
među znanstvenicima, i sve više piše u tisku, da su rezultat »efekta staklenika
«. Poznato je, naime, da je došlo do poremećaja u sloju ozona koji štiti
atmosferu od prekomjernog zagrijavanja. To je u posljednje vrijeme postalo
političko pitanje s obzirom da je vezano uz čovjekove aktivnosti i zagađenje
okoline na Zemlji.


Da bi se odgovorilo na pitanje u kojoj mjeri je efekt staklenika i tzv.
ozonska rupa krivac za nastala sušna razdoblja nekoliko grupa znanstvenika
u SAD i u evropskom Centru za srednjoročnu prognozu vremena poduzelo
je numeričke eksperimente pomoću gigantskih kompjutera koji su u mogućnosti
stimulirati promjene u općoj cirkulaciji atmosfere. Takovim eksperimentima
je moguće umjetno postaviti ili ukloniti ozonsku rupu na gornjoj
granici atmosfere i proučavati razlike u zagrijavanju.


Ovakvim eksperimentima su znanstvenici pokazali da sušni periodi i druge
vremenske nepogode koje posljednjih godina haraju na površini zemlje
i u atmosferi nisu posljedica efekta staklenika već prirodne promjene u općoj
cirkulaciji atmosfere. To dakako ne znači da taj efekt nije važan, ali znanost
ukazuje da se posljedice ove pojave ne mogu pratiti izolirano već kao
sastavni dio globalne cirkulacije na Zemlji i različitih promjena vremenskih
sistema u našem stoljeću i u mnogo ranijim klimatskim razdobljima.


Interesantno je zato napomenuti već na početku da su prošlogodišnji
dugi sušni periodi bili naprosto sastavni dio jedne cirkulacije manjih razmjera
i da suše nisu zahvaćale široka područja Jugoslavije i Evrope, već su