DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Tablica 1.
Iskaz šumskih požara od 1983. do 1988. godine na priobalnom dijelu SR Hrvatske


Godina


1983.


1984.


1985.


1986.


1987.


1988.


1987.


1988.


Redni
broj


1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Broj šumskih
požara


332
230
386
205
202
206


2%


Dani s većim požarom u


Općina


Zadar


Pula


Dubrovnik


Hvar
Omiš
Šibenik


Kaštela


Buje


Sagorjela
površina
u ha


17431
3883
17351
2770
3260
8002


145.5°/o


1988. na Jadranu po općinama


Datum
nastanka
požara


18. kolovoza
28. srpnja
16. kolovoza
18. kolovoza
18. kolovoza
14. kolovoza
12. rujna
3. kolovoza
4. kolovoza
19. kolovoza
16. kolovoza
Prosjek
spaljene
površine po
1 požaru u ha


52.5


16.9


45.0


13.5


16.1


38.8


Tablica 2.


Sagorjela
površina
u ha


450
i 15
200
875


1205
105
100
200
1360
220
325


Istre. Oni smanjuju angažiranost vatrogasne tehnike i uspješno supstituiraju
nedostatak aviona CANADAIR CL-215. U periodu od 14. srpnja do 30.
kolovoza 1988. godine, ostvarili su ukupno 392 leta, sudjelovali u gašenju 31
šumskog požara i izbacili 588.5 tona slatke vode (punjenja se vrše iz aerodromskih
hidranata). Ovi su avioni prošle godine po prvi puta u našoj zemlji
upotrijebili pjenilo u gašenju šumskog požara u predjelu Vižinada (kod
Poreča), gdje je postojala opasnost da vatra zahvati dva sela. Učinak je bio
vrlo efikasan, pa će se osigurati odgovarajuće količine kako pjenila, tako i
retardante, koji bi se upotrijebili u gašenju i u sprečavanju širenja većih
šumskih požara tijekom 1989. godine. U ovom pokusnom tretiranju šumskog
požara pjenilom, korišteno je pjenilo tipa FOAM WD — 861 proizvodnje
MONSANTO COMPANY U.S.A. Pomenuta firma je, u svrhu ispitivanja efikasnosti
primjene u našoj zemlji, poslala i određenu količinu retardanta
tipa PHOS CHEK FIRE RETARDANT. Pjena ima svojstvo da onemogućava
pritjecanje zraka, oslobađa vodu koja snižava toplinu te fizički prigušuje proces
sagorijevanja i povećava efikasnost gašenja 3—4 puta. Retardant je kemijsko
sredstvo koje djeluje preventivno, sprečava gorenje biljaka i ostalih