DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 52     <-- 52 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


— Radovi na izradi katastra zemljišta u Dalmaciji počeli su 1818. godine postavljanjem
trigonometrijske mreže. Trigonometrijska mreža imala se nastaviti
na osnovicu mreže Istre koja je bila određena s točkom »Crvena glavica« na Rabu
i »Gargoščak« na Malom Lošinju. Međutim geodet, poručnik Hahn, je točku »Gargoščak
« zamijenio sa susjednom glavicom »Kalvarija«. Ta je grješka konstatirana
kod obrade detaljne izmjere na zadarskom području, pa su radovi za ostali dio
Dalmacije i otoke nastavljeni tek 1830. godine. Katastarsko mjerilo trebalo je biti
2880, ali je, kako se ne bi ponovilo sve do tada snimljeno, mjerilo utvrđeno s
2904,7 ili zaokruženo 2904.
— Od 845 000 ha državnih šuma i šumskih površina u Austriji 554 000 ha opterećeno
je raznim oblicima služnošću (drvarenja, steljarenja ili pašarenja). Korisnicima
služnosti izdaje se godišnje oko 257 000 m:1 građevnog i ogrjevnog drva,
266 000 pr. met. stelje i za 173 000 jedinica uslovnih goveda trave, uključivo i one
s planinskih pašnjaka. Istodobno se 356 000 ha ili 40% svega državnog šumskog
posjeda tretira kao zaštitna područja različitih kategorija kao nacionalni parkova,
parkovi prirode, zaštićeni krajolici i dr.
— U Saveznoj Republici Njemačkoj 2593 objekta prirode nalaze se pod zaštitom.
Veličina pojedinih objekata u rasponu je od 0,21 do 27 600 ha. Zaštitom obuhvaćena
je ukupna površina od 303 544 ha ili 1,22% površine države. Za vodozaštitne
i vodoprivredne svrhe zašitićenO´ je daljnjih 822 000 ha (cea IfiCI« državne
površine). Kako je krajnji cilj, da se zaštitom obuhvati 10 do 15Vo države, to se
neće, konstatiraju autori K. Haarmann i P. Pretscher, u 1988. godini izašlog drugog
izdanja knjige »Naturschutzgebiete in der Bundesrepublik Deutschland«, još
dugo postići.
O.P.