DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 323.4. UU1/2 (Q robur L. + A. glutinosa Gaertn) Sum. list CXIII (1989) 591


KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE SJEČE I IZRADE U
PROREDNIM SASTOJINAMA HRASTA LUŽNJAKA I CRNE JOHE


Stevan BOJANIN, Ante P.B. KRPAN, Juraj BEBER


SAŽETAK: U radnji autori tretiraju problem radova na sječii izradi u mješovitim prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i
crne johe.


Posebna pažnja je posvećena istraživanju metode eksploatacije
(deblovna, poludeblovna, sortimentna), obzirom na starost i
intenzitet sekundarnog otvaranja, i da se za privlačenje primjenjuju
traktori s vitlom koji se kreću po vlakama.


U dogledno vrijeme kod sječe i izrade i u prorednim sastojinama
primjenjivat će se i dalje motorna lančana pila, što kod
izbora metode eksploatacije treba uzeti u obzir.


Kod provedenih istraživanja primijenjena je sortimentna metoda.
U sastojim su izrađivani sortimenti tehničke oblovine i višemetarsko
industrijsko drvo utovarnih dužina.


Kod stabala crne johe iskorištena drvna masa po stablu, osim
kod najtanjeg debljinskog podrazreda stabala, veća je nego kod
hrasta, što se odrazilo na utroške vremena sječe i izrade po m?
drvne mase.


S porastom debljine stabala kod obiju vrsta drva dužina tehničke
oblovine po stablu se povećava, a industrijskog drva se smanjuje.
Srednji promjeri ovih sortimenata za dužine po stablu stoje
u određenom odnosu s prsnim promjerima stabala.


Postotak dodatnog vremena kod obračuna vremenskih normi
je u svim slučajevima isti i iznosi 60%.


Norme vremena po m3 za sječu i izradu tehničke oblovine
veće su nego za industrijsko drvo utovarenih dužina kako kod
hrasta tako i kod johe. Kod johe ta razlika iznosi 19°lo, a kod
hrasta S,5°/

Norme vremena za sječu i izradu po stablu veće su u svim
slučajevima kod hrasta nego kod johe, a prosječna razlika je24,3%.


Norme vremena za sječu i izradu po m3 drvne mase tehničkog
te industrijskog drva također su, osim kod najtanjih tretiranih
stabala, veće kod hrasta nego kod johe. Ta razlika u prosjekuiznosi u prvom slučaju 27,8%, a u drugom 29,1%.


* Prof. dr. Stevan Bojanin, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25
Mr. Ante P.B. Krpan, Šumarski fakullet, Zagreb, Šimunska c. 25
Juraj Beber, dipl. inž., Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25