DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Na slici 4 su prikazane razlike između konkretne izmjere i normala po
debljinskim razredima u postocima od konkretnog stanja. Vidi se da su diference
kod Susmelovog modela puno manje nego kod normale dobivene kla


sičnom metodom.
a) 7.
!´)0
b)


G ~´f— ´ -I L


50


°.<


ICO


V o


T=E L I


Slika 4


Razlike normala od konkretne izmjere po debljinskim razredima
a) normala prema fiziološkoj zrelosti lb) normala prema Susmel


ZAKLJUČAK


Struktura prašume Čorkova uvala je preborna i strogo stablimičnog rasporeda.
Pojedine razvojne faze su malih površina i stvaraju preborni mozaik.


Takva struktura je uvjetovana, prije svega, malom dubinom tla (Prpić,
1972) i naglim vremenskim promjenama koje su uvjetovane položajem prašume
blizu grebena i položajem na crti kontinentalnosti (M a k j a n i ć, 1967).


Struktura prašume je stabilna i ona se ne mijenja značajno na većim
površinama. Možemo smatrati životni tok prašume uravnoteženim. Takva
stabilna struktura predstavlja prirodno stanje šume bukve i jele na krškom
terenu.


Normala koju propisuje plan gospodarenja za ekološko-gospodarski podtip
I-C-10 b ne predstavlja najbolji model prirodne šume u tim stanišnim


588