DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Karakteristike pokusnih ploha


Nad


EkspoBroj
Temelj


morska Nagib Dubina tla Sklop krošnji


Broj zicija stabala nica


visina


plohe


/ha m-/ha


m nm


1 990 SI
2 932 I
3 905 1
4 870 I
5 835 SI
6 835 JI
7 859 SI
8 906 SI
9 847 S
10 820 S
11 816 SZ
12 853 S


Distribucije brojazane na slici 3.


25 <30 djel. prekinut 400 35,34
15 <30 djel. prekinut 288 46,80
20 <30 djel. prekinut 332 48,84
15 <30 djel. prekinut 304 41,47
15 31—60 progaljen 356 41,55
5 <30 gust 412 48,76
15 <30 djel. prekinut 288 61,36
15 <30 progaljen 288 34,64
5 <30 prekinut 400 67,37
10 <30 djel. prekinut 492 53,13
10 <30 djel. prekinut 520 51,13
5 31—60 djel. prekinut 388 35,00


stabala konkretne izmjere i dviju normala su prika


Prašuma Čorkova uvala


Konkretna izmjera
Normala prema fiziološkoj zrelosti


-Normala prema korelacijama SUSMEL-a


Slika 3
Distribucija broja stabala po debljinskim stupnjevima