DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*56 Sura. list CXIII (1989) 581


O STRUKTURI I NORMALITETU ŠUME BUKVE I JELE
Abieti — Fagetum illyricum (Horv.1938)
NA PRIMJERU PRAŠUME CORKOVA UVALA


Željko KRAMARIĆ, Tiziano IUCULANO*


SAŽETAK: Autori opisuju istraživanje koje je vršeno u svrhu
daljnjeg objašnjenja strukture prašume bukve i jele (Abieti —
Fagetum illyricum Horv. 1938). Ustanovljeno je da je struktura
prašume Čorkova uvala, koja se nalazi u Nacionalnom parkuPlitvička jezera, strogo stablimičnog, prebornog oblika. Komparacijom
izmjera iz 1911. i 1981. godine je utvrđeno da je struktura
stabilna i da ne dolazi do promjena na većim površinama.


Usporedbom rezultata dobivenih sistematskim uzorkom od
3 ha i normale prema fiziološkoj zrelosti te normale prema korelacijama
S us mela, autori pokazuju da normala prema fiziološkoj
zrelosti, koja se danas koristi u uređivanju šuma Nacionalnog
parka Plitvička jezera, ne predstavlja adekvatan model prirodne
šume bukve i jele. Bolji model predstavljaju korelacije
prema S u s m el u.


UVOD


Beskonačne šume su nekada pokrivale našu zemlju od Jadrana do Panonskih
nizina. Danas su te prirodne šume velikim dijelom potisnute preglednim
i uređenim šumama. Ali još se usred gospodarskih šuma mogu naći
sačuvani dijelovi koji još uvijek nose obilježja prašuma ili nisu po svojoj
strukturi daleko od prašume. Jedna od tih prašuma je i prašuma Čorkova
uvala koja je ostala sačuvana unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera.


»Prašuma je takva šuma koja se razvija samo pod utjecajem prirode
i u kojoj se ne sprovode, niti su se sprovodili iskorišćivanje, uzgajanje i zaštita
šuma.« (Prpić, 1972)


Jedino u takvim šumama se može još izučavati prirodna dinamika šumskih
ekosistema. Prema preporukama IUFRO se naročita vrijednost tih istraživanja
sastoji u njihovoj primjeni u uzgajanju i uređivanju šuma. Najjeftiniji
i najefikasniji način povećanja produktivnosti je korištenje prirodnih
procesa (Leibundgut, 1982).


Danas zaštitne, socijalne, rekreacijske i turističke vrijednosti šuma mnogostruko
nadilaze vrijednost drvne mase. Te funkcije najbolje zadovoljava
prašuma ili prirodna šuma. Stoga je i jedan od ciljeva gospodarenja šumama


* Željko Kramarić, dipl. inž., Plitvička jezera, Jezerce 23
Dott. Tiziano IUCULANO