DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 120     <-- 120 -->        PDF

ANTUN (TONI) LATAL
dipl. ing. šum.


Dne 21. IX. 1989. god. nakon duge i
teške bolesti umro je Antun (Toni) Latal,
dipl. ing. šum. i direktor OOUR-a Uzgoja
šuma Šumskog gospodarstva Nova Gradiška
u 55-toj godini života.


Rođen je u Foči. U najranijem djetinjstvu
ostao je bez oca, a majka sa četvero
djece brzo nakon smrti muža preselila
se u Novu Gradišku, gdje je Toni završio
osnovnu školu i gimnaziju. Po završenom
srednješkolskom obrazovanju zaposlio se
godinu dana u Filijali Narodne banke u
Novoj Gradiški. Na Šum. fakultetu u Zagrebu,
diplomirao je 1961. godine. Nakon
odsluženja vojnog roka zaposlio se u Šum.
gospodarstvu »Josip Kozarac« Nova Gradiška
gdje je radio i proveo čitaj svoj
radni vijek, sve do svoje smrti.


Od početka svog službovanja kao vježbenik,
kasnije referent uzgoja radio je
na svim poslovima uzgoja od podizanja
plantaža topola i nasada brzorastućih četinjača,
zatim njege i čišćenja šuma kao


odabiranju stabala prilikom vršenja
konsignacija. Neko vrijeme sudjelovao je
i u akcijama aviozamagljivanja nizinskih
i brdskih šuma. Svim tim poslovima pristupao
je temeljito, savjesno i studiozno,


pa zahvaljujući tim osobinama razvio se
u izvrsnog suradnika i rukovodioca.


Od god. 1970. do 1977. bio je rukovodilac
Sekcije za uređivanje šuma, gdje se
razvio u vrsnog taksatora što dokazuju
njegove uzorno sastavljene Osnove gospodarenja
za pojedine Gosp. jedinice i Osnova
za čitavo šumsko privredno područje.


God. 1978. postao je rukovodilac i direktor
OOUR-a uzgoja čitavog Šumskog
gospodarstva koju je dužnost obavljao
sve do svoje smrti. Na toj dužnosti nastavio
je tijesnu suradnju sa stručnjacima
Šum. fakulteta Zagreb, Šumarskim
institutom Jastrebarsko i Zavodom za topole
Novi Sad, pa je naučna dostignuća
ovih institucija nesebično prenosio stručnjacima
i radnicima, nastojeći da ih primjenjuju
u uzgojnim radovima u praksi
kao i prilikom izrade planova gospodarenja
šumama. Pored već opisanih vrlina
on se istakao kao nepokolebljiv borac za
jedinstvo sadašnjeg Šumsko privrednog
područja dokazujući argumentirano da
je racionalno gospodarenje šumama koje
osigurava potrajnost prihoda moguće ostvariti
samo na velikom šumsko privrednom
područja, a da svaka podjela po općinama
bila bi stručni promašaj. Ekipa
stručnjaka Gospodarstva koja je branila
taj stav dobila je podršku najviših stručnih
organa u Hrvatskoj, pa je tako do
danas sačuvano šumsko privredno područje.


Osim njegovog stručnog rada on je
bio aktivni društveno politički radnik, a
kao rez. oficir instruktor u svojoj jedinici
teritorijalne obrane.


Pored toga što se u životu iskazao
kao kompletan stručnjak, koji je cijeli
svoj život posvetio svojoj struci, on je
bio pošten i čestit čovjek uvijek vedre
naravi spreman pomoći svakom kome je
pomoć potrebna. Radi tih vrlina koje su
ga krasile stekao je širok krug prijatelja
i štovalaca ne samo među radnicima Šumskog
gospodarstva, već i kod velikog broja
građana, zatim svojih suradnika kao