DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 118     <-- 118 -->        PDF

IN MEMORIAM


VLADIMIR SUPEK, dipl. ing. šum.
(1905—1988)


Vječni i neumoljivi zakon umiranja
otrgao je iz naše sredine 25. prosinca
1988. godine kolegu Vladu — Viktora Supeka,
dipl. inž. šumarstva, čovjeka osebujnog
karaktera, punog energije i dinamičnosti,
često eksplozivnog ali ubrzo
smirenog, blagonaklonog i dobrohotnog.
Takav je bio cijelog života, sve do časa,
kada je njegova svijest bezšumno nestala
iz ovoga svijeta u vječnost.


Vlado Supek rodio se 28. veljače 1905.
u Livnu, gimnaziju je završio u Banja
Luci a šumarstvo diplomirao 1933. godine
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Dvije godine kasnije počinje
rad u struci, koji završava 31. prosinca
1967. godine.


Poput ostalih ne samo šumara nego
državnih službenika uopće i Supek je tijekom
svog radnog vijeka promijenio
mnogo mjesta, pa i dužnosti. Započeo je
s radom 1935. godine u Šumskoj upravi
Srnetica (Bosna) da do 1941. godine iz


mijeni Šumske uprave u Foči, Derventi
te u Turbetu kod Travnika, dakle na područjima,
s izuzetkom Š.u. Derventa, uglavnom
sa šumama četinjača. Iz Šumarije
Turbe premješten je 1941. godine
Ravnateljstvu šuma u Banja Luci, gdje
ostaje cijelo vrijeme rata. U Banja Luci
surađuje s NOB-om, što nije ostalo nepazaženo
ondašnjim vlastima te dolazi
u teške situacije pa iz Banja Luke mora
skloniti na sigurnije mjesto svoju životnu
suputnicu.


Odmah po oslobođenju 1945. godine,
od 1. svibnja, povjerena mu je Šumska
manipulacija u Banja Luci, dakle odgovorna
dužnost. Odgovorna, ali nimalo laka,
jer je trebalo organizirati rad s oskudnim
sredstvima na izradi različitih
drvnih sortimenata potrebnih za obnovu
ratom opustošene zemlje. Ubrzo napušta
Banja Luku i prelazi u Šumsku manipulaciju
Brestovac kod Garešnicc, radne jedinice
Zemaljskog šumskog poduzeća Hrvatske
(ZEMŠUMPOH). Ni u Brestovcu
ne ostaje dugo, jer je još iste, 1945. godine,
imenovan direktorom Podružnice
ZEMŠUMPOH-a u Sisku. Dvije godine kasnije,
1947, premješten je Šumskom gospodarstvu
u Sisku, gdje je i delegat Komiteta
za vanjsku trgovinu. Iz Siska odlazi
1948. godine u Bosnu, gdje je do početka
1951. na raznim dužnostima: pomoćnik
ministra za drvnu industriju, referent
za šumarstvo i drvnu industriju u
Savjetu za prerađivačku industriju, direktor
plana u Drvnoj industriji »Jahorina
« (1950) te glavni analitičar i šef sektora
za eksploataciju šuma u Generalnoj
direkciji drvne industrije u Sarajevu.


Treća fazu njegovog službovanja počinje
7. ožujka 1951. godine u Ministarstvu
šumarstva NR Hrvatske (kao šef
grupe) da godinu dana kasnije prelazi u
Šumarski institut u Zagrebu. Nakon dvi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 119     <-- 119 -->        PDF

je godine, 1954. godine, imenovan je direktorom
tog Instituta, na kojoj dužnosti
ostaje do travnja 1958. godine, kada
prelazi u Sekretarijat za šumarstvo odakle
već krajem iste godine prelazi u Savjet
za naučni rad NR Hrvatske. U Savjetu
za naučni rad ostaje do 1961. godine,
kada ponovo dolazi u Sekretarijat za šumarstvo,
u Odjel za uređivanje šuma, odakle
1967. godine odlazi u mirovinu.


Dio svojih sposobnosti i energije Vlado
Supek uložio je i u društveno-politički
rad i u Savezu komunista, kojeg je
član od 1950. godine, kao odbornik Općinskog
vijeća Narodnog odbora općine
Medveščak, kao član Savjeta za komunalne
poslove te Općine, te, konačno, kao
član uprave Republičkog fonda za regulaciju
voda SR Hrvatske.


Ime Vladimira Supeka nalazimo i kao
autora članka o »Šumarskim novinama«
(1953) i u »Obavijestima Instituta za šumarska
istraživanja« (1954).


Vlado Supek bio je odan struci i šumarskoj
zajednici od studentskih dana
do smrti. To se očituje iz činjenice, da


se učlanio u, tadanjem, Jugoslavenskom
šumarskom udruženju kao student a kao
član Društva šumara ostao je vjeran te
kao aktivni sudionik »Šumarskih četvrtaka
« sve do časa, kada ga je bolest uputila
u bolnicu iz koje se više nije vratio
među kolege i drugove na tim društvenim
domjencima.


O struci i šumarskoj zajednici njegov
je interes bio i veći nego li su to zahtijevale
redovne dužnosti te je od 1952. godine
svoj doprinos dao kao član Upravnog
odbora, a u 1955. godini i kao predsjednik
Šumarskog društva NR Hrvatske.
Autor je i izvještaja o radu Društva
u Šumarskom listu (1952. i 1953).


Koliko je život i rad Vlade Supeka bio
dinamičan, toliko je njegov nestanak bio
tih i nečujan. Tih i nečujan, ali ne i zaboravan,
jer on ostaje u našem sjećanju
i srcima trajno prisutan!


Neka je slava našem kolegi dipl. inženjeru
Vladimiru Supeku!


Franoj Petrović
dipl. inž. šum.