DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 111     <-- 111 -->        PDF

i sastojina, ali u zaključku navodi, da
je »procjena vitaliteta stabala rijetko
jednostavan problem«. U tekstu navodimo
zapažanja B u r c k h a r d t a´1 kako
na siromašnim tlima zimi boru ostaju
samo jednogodišnje iglice, a na boljim
i dobrim i dvo- te trogodišnje«.


P. Gensac pak konstatira da u navedenom
području, s nadmorskom visinom
od 600 do 2000 m, nema regeneracije.
Šuma je u tom području bila jako degradirana
šestedesetih godina prošlog
stoljeća a sadašnju otsutnost regeneracije
pripisuje prestarjelosti sastojina,
popraćenim njihovim uređenjem i povezano
evoluoiondm ciklusom prirodnih
šuma četinjača »što su opisali njemački
autori«.


3. S područja šumarstva Mediterana
u br. 5. ove Revije nalaze se dva članka:
M.Ducrey : Reakcija nekih šumskih
mediteranskih vrsta na sušu, i
M. Barbero : Karakteristika nekih
struktura i arhitektura zimzelenog šums4
H. Burckhardt: Saen und Pflanzen nach


5. Autlage. Trier, 1889.
PRENIJETO


kog drveća i grmlja prema etažama u
Mediteranu,


Iz prvog članka navodimo, da je na
sušu, kako po jakosti tako i po učestalosti,
najotpornije Abies cephalonica a
slijede A. concolor i A. cilica te A. grandis
i A. numidica, koje uspijevaju i na
vlažnim staništima, dok A. Pdnsapo, A.
marocana i A. nordmanniana su vrste s
ograničenom podnošljivosti suše. Sušu
dobro podnose i česmina (Quercus ilex)"´,
medunac (Q. Pubescens), suvrsta javora
gluhaća (Acer opalium) te zatim cedrova.


Ni u ovim člancima nema citirane
starije literature, kako je to navedeno
kod prikaza članka »Uzgoj niske šume
crnike ...«, iako M. Ducrey radi u Stanici
za mediteransko šumarstvo u Avignonu
a M. Barbero je profesor na Institutu za
ekologiju i paleoekologiju Mediterana
Univerziteta Aix-Marseille III.


Oskar Piškorić


5 O. Piškorić: Posljedice sušnog ljeta 1961.
na dendrofloru u Splitu i okolini, šum. list, 1961,
str. 124.


ELEKTRANE RASTU, ŠUME ODUMIRU


Pod tim naslovom novine »Nedjeljne Dalmacije«, koje izlaze u Splitu, u
broju od 30. srpnja 1989. godine objavio je članak Željka Rogošić a o ekološkoj
problematici gradnje HE »Đurđevac«. Kako je poznato, gradnja ove hidroelektrane
prema sadanjim projektima elektroprivrede posebno bi ugrozila šumu Repaš1
i »ugrozila cjelokupni ekosistem Podravine i Prekodravlja« (Ž Rogošić).
Dodajemo, da je od tri varijante- elektroprivreda izabrala i inzistirala na tzv.
prvoj ili sjevernoj varijanti, koja bitno zadire u šumu Repaš, koja kao »jedinstveni
eko-sistem predstavlja neprocjenjivi rezervat rijetkih šumskih sastojaka,
biljaka i životinja. Dr Radovan Kranjčev sistematizirao je podatke o 50 rijetkih
biljnih vrsta, ali i o trideset najrazličitijih vrsta leptira«. Stoga ne samo da se
ŠUMARSKI LIST 11-12/1989 str. 112     <-- 112 -->        PDF

toj varijanti (kad postoji i »treća« varijanta, varijanta koja ne ugrožava šumu)
protivi ne samo Republički zavod za zaštitu prirode, šumarska struka, nego i
Ekološko društvo u Đurđevcu. A »ekolozi iz Đurđevca nisu ni protiv razvoja
ni protiv energetske politike SR Hravtske, pa ni protiv gradnje HE ´Đurđevac´«.
Oni predlažu aktiviranje i realizaciju jednog od tri postojećeg projekta koji je
iz nepoznatog razloga otklonjen: gradnju jedne manje HE na Dravi, u samom
toku rijeke, uz mogućnost gradnje još jedne, kojom bi se istim predviđenim
sredstvima dobile približno iste energetske vrijednosti, a sačuvalo ekološki kompleks
i zdravlje ljudi na ovom području i šire«.


Odgovor zašto je splitski list šumi Repaš posvetio cijelu stranicu (s dvije
fotografije: prvorazrednih hrastovih stabala u šumi Repaš i starog grada u Đurđevcu)
daje nam ovaj tekst:


»Ekološki pokret« »Zelena akcija« iz Splita, zaključkom svog Odbora, solidalizirao
se s podravskim ekolozima, podržava njihove zahtjeve za spas šume
Repaš, a njezino bezrazložno uništenje smatrao bi civilizacijskim šamarom i
ekološkom i razvojnom sramotom cijele Hrvatske i Jugoslavije. Zato »Zelena
akcija« upućuje apel svoj zainteresiranoj javnosti, a prije svega predsjedniku
Sabora SR Hravtske dr Anđelku Runjiću i predsjedniku Izvršnog vijeća Sabora
SRH Antunu Miloviću da svojom razumnom inicijativom na zajednički razgovor
okupe sve zainteresirane da još jednom na argumentiran način sagledaju
sve moguće varijante rješenja ovog problema i posljedice te sugeriraju onu
najoptimalniju koja neće dovoditi u pitanje energetske potrebe Hrvatske, ali
neće kao visoku cijenu razvoja, uništiti još jedan prirodni, zdravstveni i turistički3
(dakle razvojni) kompleks. »Zelena akcija« će o ovom problemu također
upoznati i saborske delegate sa područja Splita i šire kako bi u jednoj legalnoj
i konstruktivnoj saborskoj raspravi potražili najbolja rješenja za šumu Repaš,
HE »Đurđevac«, stanovnike Podravine, za sve nas.


U protivnom, ako se ne bude inzistiralo na koncepciji održivog razvoja,
ravnoteži razvoja i rasta,, ravnoteži korištenja sirovina i prirode, HE »Đurđevac
« bit će kamen radzora.


HE »Đurđevac« treba biti zajednička investicija Jugoslavije (88%) i Madžarske
(12%), ali s madžarske strane još nema suglasnosti. »Ekolozi iz Madžarske
dovoljno su glasni i jaki da i to priječi davanje suglasnosti«, komentira Ž. Rogošić.


O. Piškorie
1 B. Prpić: Studija o utjecaju vodne stepenice Đurđevac na šumu Repaš. šumarski list br. 11—


12/1985.


2 »Treća mogućnost«. Šumarski list br. 1—2/1987., str. 68.


3 šuma Repaš je i prvorazredno lovište, posebno na jelensku divljač.