DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 99     <-- 99 -->        PDF

a) Republička uprava i direkcije sa zadatkom da osigura dugoročnu funkciju
šuma. Šume ostaju u društvenom vlasništvu i daju se njoj na korištenje
i upravljanje. Ona bi trebala biti organizator cjelokupnog procesa
gospodarenja šumama (prema čl. 9 ZOŠ-a) što podrazummijeva projektiranje,
organiziranje i kontroliranje svih radova gospodarenja šumama,
izvršenje doznake, planiranje prihoda i troškova, te raspolaganje realiziranim
prihodima.


b) Specijalizirana šumarska poduzeča kao nosioci kratkoročne kategorije,
koji se pojavljuju na tržištu u ulozi ponuđača usluga za izvršenje planiranog
fizičkog obujma svih radova. Ona u svoju imovinu upisuju sredstva
za proizvodnju, zgrade i ostalu imovinu koja postaje predmetom slobodnog
prometa, pa s njom odgovaraju u đužničko-povjerilačkim odnosima
koji se stvaraju na tržištu.


Smatrali smo logičnim, pa o tome nismo ni pisali, da se u oba organizacijska
oblika regrutiraju kadrovi iz današnjih šumarskih radova.
Pa, zar smo mogli mi, a i ostali naši kritičari misliti drugačije, kad već govorimo
o organizaciji šumarstva?


A to znači, kolega Bedžula, da če sve radove obavljati šumski radnici pod
nadzorom šumarskih stručnjaka specijaliziranog poduzeća, a prema projektima
šumarskih stručnjaka iz Republičke uprave i da će izvršeni radovi biti još kontrolirani
od šumarskih stručnjaka iz Republičke uprave. Dodajmo i to, da se
rad i organizacija Republičke uprave nalaze pod kontrolom javnosti i Sabora. Pa
zar tu stvarno ima mjesta za sumnju da će radovi biti kvalitetno lošiji od dosadašnjih?


U uvodnom dijelu ing. D. Bedžula se hvata za brojke 300—500 zaposlenih u
upravi, koju smo u našem članku naveli potpuno proizvoljno hipotetički. Činilo
se sasvim logično da će se to tako i shvatiti s obzirom da smo prethodno (toč.
4) istakli


»Republička uprava šuma i direkcije, te jedinice u direkcijama moraju biti
organizirane na temelju načela znanstvene organizacije rada i takva organizacija
mora jamčiti maksimlnu djelotvornost.«


Kad smo sve još jednom ponovili dajemo sebi pravo na konstataciju, kako
interpretacija ing. D. Bedžule naših »teza« i »recepta« iznešenih u sadašnjem i
dosadašnjim radovima odaje ili nedobronamjernost ili nerazumijevanje biti iznešenih
problema i rješenja.


Autor u UVODU nadalje najavljuje da će razmotriti neke naše teze, pa o
tom redom.


2. U prvom dijelu »ZAOSTAJANJE ŠUMARSTVA I ZEMLJE ZBOG OGRANIČENOG
RASPOLAGANJA ŠUMOM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM OD STRANE RADNOG
KOLEKTIVA KAO PRIVREDNOG SUBJEKTA« autor je malo brzopleto
stvorio ovaj naslov, jer on je tvrdnja, koja dakako ne stoji ni u jednom dijelu
teksta našeg rada.
O razlozima za zaostajanje zemlje kao cjeline, pa i šumarstva kao dijela
tog gospodarstva postoje napisane knjige iz pera eminentnih ekonomista, no
nigdje nismo našli da bi razlogom za to bila citirana tvrdnja, i zato je i nismo
ni u jednom našem tekstu napisali.


489