DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Vrijednost tržište verificira prema vlastitim zakonima, a rezultati se očituju
u različitim tržnim cijenama gotovih istoimenih proizvoda (sortimenata) po vrstama
drveća, a ovi su odraz prirodnih uvjeta. Dakle, prirodni ekološki uvjeti,
bez obzira na oblik privredne aktivnosti ekonomski se izražavaju i materijalno
i vrijednosno tako da jednaki rad uz jednaka ulaganja u različitim ekološkim uvjetima
daju nejednake rezultate rada i obratno. To znači da manja količina
rada materijalizirana u proizvodima ima veću vrijednost, jer nema pokriće u
radu.


3. Praktično, u postojećoj organizaciji šumarstva po šumsko gospodarskom
području, na osnovu planskih etata (iz ŠGPS) i standardiziranih prodajnih cijena
prihod po m3 u novčanim jedinicama iznosi:
Š. G. Slav. Sred. Bil. Var. Pri. Sis. Kor. Gor. LiDalpodručje
Bara. Pos. Pod. Med. Zag. Ban. Pok. Prim, čko mat.
novčane
jedinice 100,0 80,0 70,0 66,8 91,1 73,4 75,3 65,9 51,6 32,6 43,1


Predočeni podaci su realna slika vrste drveća, te kvalitete sortimenata unutar
vrste drveća. Prihod je suma utjecaja ekoloških faktora i nagomilavanja minulog
rada tj. društvene akumulacije.


Predloženom raspodjelom razlike u prihodima biti će još veće, a to znači
da poduzećima koja gospodare sredstvima u društvenoj svojini u startu dajemo
na raspolaganje veći dohodak, rentu i akumulaciju. Da li na to imamo pravo
pokušat ćemo potražiti odgovor u političkoj ckonomij1.


4. Za ocjenu karaktera proizvodnih odnosa u socijalističkoj zemlji kao što
je naša odlučujuće je pitanje na koji način se vrši koncentracija onog dijela
opredmećenog rada koji čini društvenu akumulaciu i kako raspolagati tom ahumulacijom
U šumarstvu se upravo putem tržišnog mehanizma dio minulog rada koji
predstavlja društvenu akumulaciju, koncentrira u ona šumska gospodarska pođi´
ručja koja imaju tržišno vrijedniju vrstu drveća i kvalitetnije sortimente, koji
proizlaze iz prirodnih ekoloških uvjeta.


Ta činjenica govori sama po sebi da prihod odnosno dohodak ostvaren u
organizaciji ne može biti tumačen isključivo kao doprinos kolektiva, već kao
dio ukupnog dohotka kojim taj kolektiv upravlja. Tim upravljanjem u stvari
on obavlja društvenu, a ne neku kolektivnovlasničku ili individualističku funkciju,
a to znači da se dohodak te organizacije nalazi ne samo formalno u društvenoj
svojini, već da takva organizacija mora snositi sasvim određenu odgovornost
prema svim drugim radnicima, odnosno društvu za to kako raspolaže
tih dohotkom. Odredi li sebi za isti rad bitno veće osobne dohotke nego što
predviđaju mjerila prema radu, ne samo da drugim radnicima oduzima društvena
sredstva koja su im potrebna za razvoj proizvodnih snaga, već i u odnose
među radnicima unosi socijalnu nejednakost. Društveni karakter prihoda i dohotka
se očituje u njihovom ravnopravnom stjecanju i raspodjeli svih radnika
šumarstva, u razmjeru sa udjelom svog rada u ukupnom društvenom radu.