DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 94     <-- 94 -->        PDF

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG ŠUMSKO GOSPODARSKA PODRUČJA
U ORGANIZACIJI ŠUMARSTVA HRVATSKE


1. Tržišna ekonomija u kojoj vladaju tržišni zakoni oživljava u našem privrednom
sistemu, a to znači da se treba primjcniti i na šumarstvu.
Nalazim zato za shodno da u svjetlu ekonomskih zakona-zakona proizvodnje,
vrijednosti, raspodjele viška vrijednosti — razmotrim neke predložene kriterije
za podjelu šuma Hrvatske na šumsko gospodarska područja te uvjete
koji se moraju osigurati unutar tog područja.


Citirati ću zato samo one dijelove teksta o kojima ću raspravljati, i to:


a.
iz definicije gospodarskog područja »... osigurava potrajnost sveukupnog korištenja
i uvjeti za biološku reprodukciju«
b.
sa str. 19 »Šumarske organizacije ispunjavaju zadatak društva da šumom kao
samoobnovljivim resursom tako gospodari kako ne bi samo egzistirala već
postajala sve svrsishodni ja i davala društvu više koristi — progresivno potrajno
gospodarenje.
2. U prvom redu je zakon proizvodnje i zakon vrijednosti, gospodarenje
šumama definirano u ZOŠ čl. 9 predstavlja cjelokupan proces proizvodnje, u
kojem se ekonomski razlikuju dva tehnološka postupka: uzgoj i iskorišćavanje
šuma.
Osim ova dva tehnološka postupka u procesu proizvodnje učestvuju prirodni
uvjeti iz kojih proizlaze ograničenja u pogledu proizvodnje, vrste, količine
i kvalitete drvne mase (proizvoda). Ograničenja su tim značajnija što se
zna da drvna masa u procesu proizvodnje ima i ulogu sredstava za proizvodnju,
te utječe na stvaranje vrijednosti.


Biološka reprodukcija je skup tehnoloških laza ljudskog rada, kojim se u/
prirodna ograničenja, u mnogogodišnjem procesu proizvodnje, utječe na količinu
i kvalitet proizvoda. Dakle ona obuhvaća različito trošenje elemenata proizvodnje
po fazama rada i stvara upotrebnu vrijednost drvne mase — sortimenata
etata.


Upotrebna vrijednost drvne mase svake vrste drveća stvorena do određene
faze rada, ako i dalje ostaje u procesu proizvodnje »bitno utječe na stvaranje
nove upotrebne vrijednosti slijedeće faze, ali ne ulazi u proces stvaranja vrijednosti,
jer se njihova upotrebna vrijednost ne troši u procesu proizvodnje« (B.
Kraljić).


Upotrebnu vrijednost verificira tržište, pa se proces proizvodnje dopunjuje
prometnim procesom. U tom pravcu vrši se novi tehnološki postupak (iskorišćavanja)
proizvodnje i stvaranje vrijednosti, koje sa prethodnom čine konačnu
upotrebnu vrijednost drvne mase stvorene u procesu proizvodnje iste.


Iz izloženog se čini logično da se financiranje biološke reprodukcije promatra
privredno, sa stajališta stvaranja vrijednosti. To dalje znači da se financira
iz prihoda etata.