DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Kompromise moraju praviti ljudi vođeni užim, širim, osobnim i inim interesima,,
što spada u područje gospodarske politike, politike i inih poriva, ali izvan
šumarske struke, pa se i odgovornost na taj način može ako ne jasno, ono bar
jasnije razgraničiti.


3. Znanstveno utemeljeno gospodarenje šumama mora poči od činjenice
da SR Hrvatska ima šume takve kakve jesu. U takvom polaznom položaju valja
načiniti bilancu mogućih maksimiziranih prihoda (znanstveno utemeljenih), minimiziranih
rashoda (znanstveno utemeljenih) te na razlici utvrditi (znanstveno
utemeljeno) ciljeve koje mora postizati da bi postojeći šumski fond postupno
bio doveden u optimum, tj. da bi šume čim više prilagoditi prirodnim šumama,
osiguravši maksimalnu proizvodnju drvne biomase i potencijala usluga općih
koristi šuma.
U takvim uvjetima dakako nema mjesta raspravama oko šumske rente. Šumske
rente u Hrvatskoj nema i neće je biti sve dotle, dok postoji i jedno stablo
izraslo iz panja, dok postoji šikara koja se ekološki može pretvoriti u visoku
šumu. Govoriti o »renti« u šumarstvu, a istovremeno plakati o nedostatku sredstava
za tzv. jednostavnu i tzv. proširenu reprodukciju u šumarstvu, mogu i smiju
laici i političari, ali ne šumarnici.


4. Predlažući način organizacije šumarstva u 29 šumsko-gospodarskih područja,
koja bi se formirala kao poduzeća, autori su se, unatoč velikom trudu, izložili
opasnosti da se identificiraju sa svim onima, koji u šumi ne vide vrlo složen
kopneni ekosistem, koji poput svakog drugog, posjeduje svojstvo samoobnovc
i samoregulacije (Prpić), već kao na izvor prihoda za zadovoljenje društvenih
ili osobnih potreba na račun šumarstva.
Prvo, nije se pošlo u znanstvenim razmatranjima optimiziranog šumarenja
u Hrvatskoj od činjenice da imamo šume kakve imamo, uzevši ih dakako sve
zajedno.


Drugo, nisu razmotrene i vrednovane sve alternative podizanja, njega, zaštite,
iskorišćavanja, čuvanja i upravljanja šumama.
Treće, nisu razmotrene sve alternative međusobnih veza šumarstva s ostalim
oblastima narodnog gospodarstva.
Četvrto, iz optimiziranih endogenih i egzogenih alternativa nije, te iz njih
izvedenih permutacija, nije izvršena optimizacija.


Da je to načinjeno, mogli bismo govoriti o znanstvenoj podlozi prijedloga.
Budući da to nije učinjeno, prijedlog nije znanstven, niti smije nositi ime Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, koja je najstarija znanstveno-nastavna institucija
iz te struke u SFRJ.


5. Autori prijedloga, uz iskreno zalaganje i velik trud, nisu uspjeli da povuku
jasnu granicu između šumarenja kakvo smo imali i šumarenja koje treba
biti u uvjetima tržišnog gospodarenja.
Ne samo da je propušteno da se pri izradi Zakona o poduzećima insistira
da se profitna poduzeća koja će se baviti poslovima u šumarstvu moraju biti
licencirana, tj. poslove u šumi sa šumom mogu obavijali samo pod nadzorom
i uz rukovođenje ovlaštenog šumarnika, već izgleda da je predlagačima čak svejedno,
hoće li šumarska poduzeća (tj. njih 29 prema prijedlogu) biti profitna
ili neprofitna (javna) poduzeća. Predlagačima je isto tako izgleda svejedno u
kakvim će se obligaeijskim odnosima po njima predložena poduzeća naći u slu


482