DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 91     <-- 91 -->        PDF

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI U VEZI SAVJETOVANJA O ŠUMSKO-
GOSPODARSKIM PODRUČJIMA I ORGANIZACIJI ŠUMARSTVA,
održanom u Zagrebu, 26. travnja 1989.


1. Na Savjetovanju sam smatrao da ne bi bilo prikladno javiti se za riječ
i iznositi moja stajališta, pogotovu što su ta stajališta suprotna iznešenim prijedlozima
glavnog referata prof, dr Šime Meštrovića , prof, dr Branislava
Prpić a i prof, dr Slavka Matica . Savjetovanje je naime organizirano i shvaćeno
da je u režiji Šumarskog fakulteta, iako su navedeni i drugi organizatori,
a budući da nisam prisustvovao sjednici Vijeća Šumarskog odjela dan ranije,
iznositi neslaganja s gledištima autora ne bi bilo s moje strane lojalno kao
članu tog fakulteta, u prisustvu velikog broja šumarnika iz prakse, nečlanova
Šumarskog fakulteta
2. Mišljenja sam da se ne smije olako investirati ugled Šumarskog fakulteta
iznošenjem prijedloga organizacije šumarstva u Hrvatskoj, pogotovu ako se
bajna koncepcija prijedloga temelji na pojmu i koncepciji šumsko-gospodarskih
područja i to se na nekoliko mjesta u referatu čak zaodijeva pridjevima
»znanstven«, što na žalost ne stoji i može ozbiljno štetiti ugledu Šumarskog fakulteta.
Šumskogospodarsko područje onakvo kakva su osnivana početkom šezdesetih
godina i kakva se uz manje korekcije predlažu referatom, nemaju dakako
nikakve veze s bilo kakvim znanstvenim saznanjima, kako iz područja biotehničkih
znanosti, tako i sa stajališta znanstvene organizacije upravljanja i poslovanja
u šumarstvu, a pogotovu ne sa znanstvenim dostignućima iz područja
makro-i mikroekonomike.


Šumsko-gospodarska područja osnovana šezdesetih godina samo su stvarni
korak ka podjeli interesa teritorijalno-političkih jedinica, procesa koji je bio
započeo skoro desetljeće prije. To je ujedno prijelaz iz centralno-planske privrede
na dogovornu ekonomiju, pa je valjalo podijeliti »lena« i to je učinjeno..
Sve se temelji na krivim i dogmatskim tumačenjima i beskrajnim rasprama
klasika marksizma oko rente, njenog nastajanja i dakako raspodjele.


Šumskogospodarsko područje u pravom smislu, znanstvenom ako hoćemo,
jest područje na kojem se može uz najniži utrošak resursa osigurati optimalno
upravljanje šumama, uzgajanje, njegovanje i zaštićivanje šuma, te iskorišćivanjc
šuma.


Iz glavnog referata na žalost provijava ta sitara koncepcija, zaodjevena, kako
rekoh, pridjevima »znanstven« što na žalost ne može koristiti ugledu Šumarskog
fakulteta.


Smatram, kao što sam smatrao i što ću smatrati, da ako se Šumarski fakultet
primio posla da pripomogne nalaženju optimalnog modela gospodarenja
šumama (tj. podizanja, uzgajanja, zaštite, iskorišćivanja i upravljanja — ukljućiv
čuvanja šuma), tada nema mjesta kompromisnim rješenjima, već valja
iznijeti o gospodarenju šumama ono što je optimalno i znanstveno utemeljeno.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Kompromise moraju praviti ljudi vođeni užim, širim, osobnim i inim interesima,,
što spada u područje gospodarske politike, politike i inih poriva, ali izvan
šumarske struke, pa se i odgovornost na taj način može ako ne jasno, ono bar
jasnije razgraničiti.


3. Znanstveno utemeljeno gospodarenje šumama mora poči od činjenice
da SR Hrvatska ima šume takve kakve jesu. U takvom polaznom položaju valja
načiniti bilancu mogućih maksimiziranih prihoda (znanstveno utemeljenih), minimiziranih
rashoda (znanstveno utemeljenih) te na razlici utvrditi (znanstveno
utemeljeno) ciljeve koje mora postizati da bi postojeći šumski fond postupno
bio doveden u optimum, tj. da bi šume čim više prilagoditi prirodnim šumama,
osiguravši maksimalnu proizvodnju drvne biomase i potencijala usluga općih
koristi šuma.
U takvim uvjetima dakako nema mjesta raspravama oko šumske rente. Šumske
rente u Hrvatskoj nema i neće je biti sve dotle, dok postoji i jedno stablo
izraslo iz panja, dok postoji šikara koja se ekološki može pretvoriti u visoku
šumu. Govoriti o »renti« u šumarstvu, a istovremeno plakati o nedostatku sredstava
za tzv. jednostavnu i tzv. proširenu reprodukciju u šumarstvu, mogu i smiju
laici i političari, ali ne šumarnici.


4. Predlažući način organizacije šumarstva u 29 šumsko-gospodarskih područja,
koja bi se formirala kao poduzeća, autori su se, unatoč velikom trudu, izložili
opasnosti da se identificiraju sa svim onima, koji u šumi ne vide vrlo složen
kopneni ekosistem, koji poput svakog drugog, posjeduje svojstvo samoobnovc
i samoregulacije (Prpić), već kao na izvor prihoda za zadovoljenje društvenih
ili osobnih potreba na račun šumarstva.
Prvo, nije se pošlo u znanstvenim razmatranjima optimiziranog šumarenja
u Hrvatskoj od činjenice da imamo šume kakve imamo, uzevši ih dakako sve
zajedno.


Drugo, nisu razmotrene i vrednovane sve alternative podizanja, njega, zaštite,
iskorišćavanja, čuvanja i upravljanja šumama.
Treće, nisu razmotrene sve alternative međusobnih veza šumarstva s ostalim
oblastima narodnog gospodarstva.
Četvrto, iz optimiziranih endogenih i egzogenih alternativa nije, te iz njih
izvedenih permutacija, nije izvršena optimizacija.


Da je to načinjeno, mogli bismo govoriti o znanstvenoj podlozi prijedloga.
Budući da to nije učinjeno, prijedlog nije znanstven, niti smije nositi ime Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, koja je najstarija znanstveno-nastavna institucija
iz te struke u SFRJ.


5. Autori prijedloga, uz iskreno zalaganje i velik trud, nisu uspjeli da povuku
jasnu granicu između šumarenja kakvo smo imali i šumarenja koje treba
biti u uvjetima tržišnog gospodarenja.
Ne samo da je propušteno da se pri izradi Zakona o poduzećima insistira
da se profitna poduzeća koja će se baviti poslovima u šumarstvu moraju biti
licencirana, tj. poslove u šumi sa šumom mogu obavijali samo pod nadzorom
i uz rukovođenje ovlaštenog šumarnika, već izgleda da je predlagačima čak svejedno,
hoće li šumarska poduzeća (tj. njih 29 prema prijedlogu) biti profitna
ili neprofitna (javna) poduzeća. Predlagačima je isto tako izgleda svejedno u
kakvim će se obligaeijskim odnosima po njima predložena poduzeća naći u slu


482