DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 91     <-- 91 -->        PDF

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI U VEZI SAVJETOVANJA O ŠUMSKO-
GOSPODARSKIM PODRUČJIMA I ORGANIZACIJI ŠUMARSTVA,
održanom u Zagrebu, 26. travnja 1989.


1. Na Savjetovanju sam smatrao da ne bi bilo prikladno javiti se za riječ
i iznositi moja stajališta, pogotovu što su ta stajališta suprotna iznešenim prijedlozima
glavnog referata prof, dr Šime Meštrovića , prof, dr Branislava
Prpić a i prof, dr Slavka Matica . Savjetovanje je naime organizirano i shvaćeno
da je u režiji Šumarskog fakulteta, iako su navedeni i drugi organizatori,
a budući da nisam prisustvovao sjednici Vijeća Šumarskog odjela dan ranije,
iznositi neslaganja s gledištima autora ne bi bilo s moje strane lojalno kao
članu tog fakulteta, u prisustvu velikog broja šumarnika iz prakse, nečlanova
Šumarskog fakulteta
2. Mišljenja sam da se ne smije olako investirati ugled Šumarskog fakulteta
iznošenjem prijedloga organizacije šumarstva u Hrvatskoj, pogotovu ako se
bajna koncepcija prijedloga temelji na pojmu i koncepciji šumsko-gospodarskih
područja i to se na nekoliko mjesta u referatu čak zaodijeva pridjevima
»znanstven«, što na žalost ne stoji i može ozbiljno štetiti ugledu Šumarskog fakulteta.
Šumskogospodarsko područje onakvo kakva su osnivana početkom šezdesetih
godina i kakva se uz manje korekcije predlažu referatom, nemaju dakako
nikakve veze s bilo kakvim znanstvenim saznanjima, kako iz područja biotehničkih
znanosti, tako i sa stajališta znanstvene organizacije upravljanja i poslovanja
u šumarstvu, a pogotovu ne sa znanstvenim dostignućima iz područja
makro-i mikroekonomike.


Šumsko-gospodarska područja osnovana šezdesetih godina samo su stvarni
korak ka podjeli interesa teritorijalno-političkih jedinica, procesa koji je bio
započeo skoro desetljeće prije. To je ujedno prijelaz iz centralno-planske privrede
na dogovornu ekonomiju, pa je valjalo podijeliti »lena« i to je učinjeno..
Sve se temelji na krivim i dogmatskim tumačenjima i beskrajnim rasprama
klasika marksizma oko rente, njenog nastajanja i dakako raspodjele.


Šumskogospodarsko područje u pravom smislu, znanstvenom ako hoćemo,
jest područje na kojem se može uz najniži utrošak resursa osigurati optimalno
upravljanje šumama, uzgajanje, njegovanje i zaštićivanje šuma, te iskorišćivanjc
šuma.


Iz glavnog referata na žalost provijava ta sitara koncepcija, zaodjevena, kako
rekoh, pridjevima »znanstven« što na žalost ne može koristiti ugledu Šumarskog
fakulteta.


Smatram, kao što sam smatrao i što ću smatrati, da ako se Šumarski fakultet
primio posla da pripomogne nalaženju optimalnog modela gospodarenja
šumama (tj. podizanja, uzgajanja, zaštite, iskorišćivanja i upravljanja — ukljućiv
čuvanja šuma), tada nema mjesta kompromisnim rješenjima, već valja
iznijeti o gospodarenju šumama ono što je optimalno i znanstveno utemeljeno.