DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 73     <-- 73 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM 1 STRUČNIM SKUPOVIMA — CONFERENCE PAPERS
UDK 674.06:630*5/6 Sum. list CXIII (1989) 459


PROBLEMATIKA RAZVOJA MEHANIČKE PRERADE DRVA*


Tomislav PRKA**


SAŽETAK: V prvom dijelu izlaganja objašnjavaju se osnovni
pojmovi — termini (koji se u literaturi i praksi različito tumače)
i njihovo značenje. O tehničko-tehnološkim karakteristikama
meh. prerade drva i dosadašnjem razvoju djelatnosti — proizvodnji
piljenica, furnira, furnirskih i stolarskih ploča i iz usitnjenog
drva i ostalih proizvoda mehaničke prerade drva, govori se
u drugom dijelu referata. O mogućnostima i trendu razvoja mehaničke
prerade po osnovnim djelatnostima izlaže se u trećem
djelu referata s naglašenom primjenom računara i dr. suvremenih
sredstava za upravljanje tehnologijom i proizvodnjomuopće.


UVOD


Drvnotehnološka struka, u novije vrijeme, pod pojmom primarne prerade
drva podrazumijeva raspiijivanje trupaca na primarnim strojevima u
pilani. Uobičajen, tradicionalan, pojam pilanske prerade drva zamjenjen je
sa pojmom tehnologija masivnog drva, što pilanskoj preradi drva daje šire
tehnološko značenje od proizvodnje klasičnih piljenica. Tehnologija masivnog
drva podrazumijeva i niz tzv. viših faza obrade, kao što su npr. izrada
piljenih elemenata za finalnu industriju, hidrotermičku obradu, dužinsko i
širinsko spajanje elemenata i si., a što sve skupa sačinjava suvremenu pilansku
preradu drva. U tehnologiji masivnog drva primarna prerada je prva
faza i podrazumijeva raspiijivanje trupaca u primarne piljenice, koje su
namjenjene za nepoznatog kupca ili za daljnju preradu u piljene elemente.


Pojašnjenje pojma primarne prerade drva nužno je i radi toga, što se
često u svakodnevnoj praksi zamjenjuje sa pojmom mehanička prerada
drva. Često se, u praksi, u području primarne prerade drva svrstavaju sve
one prerade drva, kod kojih je drvna sirovina predmet obrade i to sirovine
proizvedene u šumi. Ovako podrazumijevanje primarne prerade drva, odgovara
stručnoj i znanstvenoj podjeli prerade drva, koja je poznata kao
područje mehaničke prerade drva. Osnovna obilježja mehaničke prerade
drva je u tome da drvo preradom mjenja svoj oblik i dimenzije, a anatomska
i kemijska građa ostaje nepromijenjena.


Mehanička prerada drva je vrlo rašireno područje tehnoloških procesa
prerade drva. Područje mehaničke prerade drva dijeli se prema predmetu


* Referat na 94. Skupštini Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i divne
industrije Hrvatske, održanoj 26. lipnja 1989. g. u Delnicama
** Dr. Tomislav Prka, dipl. inž., Dl »ČESMA« Bjelovar