DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 71     <-- 71 -->        PDF

rasprava vodi u šumskogospodarskim područjima, a da se nismo zapitali
čemu to služi i u koju svrhu. Osnovni postulati kojima bi se u tim raspravama
trebali rukovoditi jesu — prirodna obnova sastojina na većim površinama
koje omogućuju progresivnu potrajanost i gospodarenje uz što manje
gospodarskih žrtava. Pri tome treba istaći da reprodukciju u šumarstvu trebaju
financirati svi oni koji se služe direktnim ili indirektnim koristima
šuma.


U našem slučaju to bi značilo ova dva velika diva, misli se na Slavonsko-
Baranjsko i Goransko-Primorsko šumskogospodarsko područje, privesti funkcionalnijoj
organiziranosti na temelju naprijed spomenutih postulata. Nadalje
od 1983. godine do danas Istarsko-Primorsko-Ličko šumskokrško područje
nije ni zaživilo. Već i sadašnja organiziranost upućuje na prihvatljivije
rješenje od odredaba ZOŠ-a. Što se ostalih područja tiče, vjerovatno ne bi
bilo uputno ići na neka usitnjavanja, jer ako hoćemo moderno šumarstvo
s informacijskim sistemom i brzim protokom informacija radi unapređenja
proizvodnje i fonda, onda veća smanjenja ne bi pomogla.


Kada bi u tom pravcu dopunili Zakon o šumama, koliko šumarstvu pogoduju
promjene, ne bi ga trebalo mjenjati barem narednih pola stoljeća.


LITERATURA


Aktualni problemi i samoupravni razvoj šumsko-prerađivačkog kompleksa SR
HRVATSKE, Š. L. 9—10/1980., str. 403—444.


Aktualni problemi i samoupravni razvoj šumsko-prerađivačkog kompleksa SR
HRVATSKE, ZBORNIK RADOVA SAVJETOVANJA, SIT šumarstva i drvne
industrije, Zagreb, lipanj 1980.


Nacrt srednjeročnog plana razvoja Samoupravne interesne zajednice šumarstva
Hrvatske za razdoblje 1986.— 1990. godine. Delegatski vjesnik br. 380, Prilog
9, od 04. 06. 1987.


ŠUMSKO-DRVNI KOMPLEKS 1981—1985. GODINE I i II dio, SR HRVATSKA,
REPUBLIČKI KOMITET ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, publikacija
7, Zagreb, travanj 1983.


D.
Klcpac : OSNOVNE POSTAVKE 1 PRINCIPI GOSPODARENJA U ŠUMAMA
SVIJETA I U NAŠOJ ZEMLJI, Š. L. 9—10/1980.
Đ. Kova č i ć: RASPODJELE UČESTALOSTI BROJA STABALA I DRVNE MASE
KAO MJERE UNAPREĐENJA ŠUMSKE PROIZVODNJE U NEKIM PRIRODNIM
SASTOJINAMA HRASTA LUŽNJAKA U SR HRVATSKOJ, Zagreb 1981.,
doktorska disertacija (rukopis).


Đ.
Kovači ć i V. Hren : Normalna raspodjela stabala po debljinskim stupnjevima
i dobnim razredima u ekološko-gospodarskim tipovima II-G-20 i
II-G-21, Šumarski institut Jastrebarssko, RADOVI br. 61, Zagreb, 1984. godine.


B.
Prpić : OSIGURANJE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE ŠUMA KAO TEMELJNI
PREDUVJET RAZVOJA ŠUMARSTVA, INDUSTRIJE ZA PRERADU DRVA I
NAPRETKA DRUŠTVENE ZAJEDNICE, Zbornik radova SAVJETOVANJA,
E Zagreb, 24. lipnja 1980. godine.


Situation and Development Possibilities of the Forestry in Croatia


S u m m a r y


In the introductory part of the paper the multiple use and significance of
lorests are presented, as well as tile basic conditions for forest economy prescribed
by forest law and other regulations. Furthermore, benefits which forests