DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 54     <-- 54 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA 1889. GODINE


Polazak u kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i u ratarnici u Križevcih
tečajem školske godine 1888/9. O tom vadimo iz »Viestnika za gospodarstv
o i šumarstvo « svezak III. i IV. sliedeće: U ovoj školskoj godini upi
sano je u učilište 69 slušatelja. Od tih je 18 gospodara i 51 šumar. Među gospodarima
je 1 izvanredni (Srb). Po zavičaju je: iz Hrvatske i Slavonije 56, Dalmacije
5, Istre 1, Bosne 1, Bugarske 3, Ugarske 1, Češke 1 i Srbije 1. Stipendije uživa 7
gospodara i 16 šumara. Od gospodarskih stipendija su 3 zemaljske, 2 od domaćih
gradova, 1 od privatne osobe i 1 srezki srpski (750 for.), a od šumarskih 5 zemaljskih
(od kojih 3 bivše vojne krajine i 2 bosanske), 4 od domaćih gradova, 4 od
imovnih obćina i 3 od privatnih zaklada (1 dalmatinski). Ako prispodobimo te
brojeve sa brojem upisanih slušatelja, viditi ćemo, da u učilištu polazi gospodarsku
struku 11, a šumarsku 34 slušatelja o vlastitom trošku. Što se prednaobrazbe
od 34 na novo upisanih slušatelja tiče, to ih je IV. ginamij svršilo 16, IV. realku
4, više od IV. gimnazije 7, više od IV. realke 5, strukovnu gospodarsku školu 1,
a primateljni izpit položio 1. U ratarnicu upisano je ljetos 56 ratara, između kojih
2 o vlastitom trošku. Od 54 stipendija ima 21 zemaljski, 12 bivše vojne krajine
i 21 raznih obćina. Iz svega toga se vidi, da je polazak i učilišta i ratarnice u Križevcih
povoljan.*


(Str. 85.;


* NAPOMENA (današnjeg) Uredništva š. 1.: Gospodarsko i šumarsko učilište u rangu je srednje
škole, a ratarnica niže stručne škole obrazujući KV radnika u poljoprivredi. Za upis u ratarnicu bila
je dovoljna pučka škola (četiri razreda današnje osnovne škole). Osnovna namjera je bila obrazovanje
za rad na vlastitom (seljačkom) posjedu iako se mnogi polaznici zaposlili na veleposjedima.