DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 56:425 (497.13) Abies alba L. Sum. list CXIII (1989) 415


OPADANJE PRIRASTA JELE (Abies alba L.) KAO POSLJEDICA
NOVONASTALIH OŠTEĆENJA ŠUMA U GORSKOM KOTARU


DECREASE OF FIR (Abies alba L.) INCREMENT AS RESULT OF
FOREST DECLINE IN GORSKI KOTAR (YUGOSLAVIA)


Zvonimir KALAFADŽIĆ, Vladimir KUŠAN*


SAŽETAK: Novonastala oštećenja šumskih ekosistema postaju
sve značajniji problem u šumama Gorskog kotara. Cilj rada je bio
utvrditi kako opada prirast stabala ako mu se povećava stupanjoštećenja. Tečajni godišnji debljinski prirasti izračunati su za svaki
pojedini stupanj oštećenja pomoću vremena prijelaza. Izračunati
debljinski prirasti izjednačeni su za svaki stupanj oštećenjapomoću formule y = b()-xbl. Rezultati analize pokazuju da se stablima
oštećenim 46—60% debljinski prirast smanjio za 53%. Izračunati
tečajni godišnji debljinski prirast populacije zdravih stabala
jele (raspona (3,30—5,90) prosječnih godišnjih debljinskih prirasta(stabla u debljinskom razredu di :)() = 10 cm), koje je za najraširenije
fitocenoze Gorskog kotara utvrdio Klepac (1956).


Ključne riječi: jela (Abies alba L.), stupanj oštećenja, debljinski
prirast.


UVOD — INTRODUCTION


Prilikom terenskih radova za izradu fotointerpretacijskog ključa za izvršenje
projekta »Inventarizacija oštećenja šuma bukve i jele na području
Zajednice općina Rijeka interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki«
(Kalafadžić & Kušan, 1988) su, prilikom svrstavanja stabala u određene
stupnjeve oštećenja, za pojedina stabla uzimani i izvrtci Presslerovim
svrdlom u svrhu određivanja prirasta.


U radu se pokušalo ustanoviti prirašćivanje jele u debljinu za pojedine
stupnjeve oštećenja. Tečajni godišnji debljinski prirast izračunat je pomoću
vremena prijelaza. Rad se može smatrati kao prethodni izvještaj o istraživanju
prirasta u navedenom projektu.


TERENSKI RADOVI — FIELD WORK


Za inventarizaciju oštećenja šuma fotointerpretacijom potrebno je izraditi
pouzdan fotointerpretacijski ključ. Za svaki stupanj oštećenja, za svaku


* Zvonimir Kalafadžić, dipl. inž., Vladimir Kušan, dipl. inž., Šumarski fakultet,
Zagreb, Šimunska c. 25.