DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 23     <-- 23 -->        PDF

7. U 10. godini prosječni prsni promjer varira od 23,0 mm (prov. 1099)
do 32,3 mm (prov. 1091), a prosjek za cijelu plohu iznosi 26,6 mm.
8. Po učešću najkvalitetnijih stabala, najvrednija je provenijencija 1090,
a najlošija prov. 1091. Po prosječnom kvalitetu stabala, najvrednija je prov.
1060,´ a najlošije prov. 1029 i 1091.
9. Istovremeno, po kvalitetu stabala i prosječnim visinama, najvrednija
je prov. 1036, a najlošija prov. 1099.
10. Pošto se prema ROHMEDER-SCHOENBACH-u preticanje koje je
naročito izraženo u mladosti u manjoj mjeri nastavlja i kasnije, potrebno je
započeta istraživanja nastaviti, kako bi se na osnovu dugogodišnjih istraživanja
izveli pravovaljani zaključci u vezi s vrijednošću pojedinih provenijencija
za određene uslove.
LITERATURA


Đurđe vic, J. — Senić, P. (1986): Osobine zemljišta na stalnim oglednim plohama
s duglazijom (PSEUDOTSUGA MENZIESSII /Mirb./. Franco) različitih
provenijencija. Sarajevo.


Fourchy , P. (1954): Etudes sur Je developpement et la production de quelques
peuplements de Douglas. Annales de 1-Ecole National des Eaux et Forets
eft de la Station de Recherces et Experiences forestieres, XIV, Nancy


G o eh r e, K. — J ahn, G. (1958): Die Douglasie und ihr Holz, Berlin
(1954): Standortliche Grundlagen fiir den Anbau der Griinen Douglasie. Schriftenreihe
der Forstlichen Fakultat Gottingen. Band XI, Frankfurt a/M.


Khan , Sh., A. (1982): Zavisnost taksacionih elemenata i nekih fizioloških karakteristika
duglazije od provenijencije i uslova stanšta (doktorska disertacija),
Sarajevo.


hinder , A. (1951): Statistiche Methoden fiir Wissenschaftler, Mediziner und
Ingenieure. Basel.


Milano vic, S. — Pintarić, K. (1978): Proučavanje vodnog režima raznih
provenijencija duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.). Glasnik Zemaljskog
muzeja Bosne i Hercegovine, Prirodne nauke, Nova Serija, sv. XVII, Sarajevo.


Pintarić , K. (1971): Fenološka opažanja na duglaziji (Pseudgtsuga taxifolia
Britt.) raznih provenijencija. Šumarstvo, sv. 1—2, Beograd.


Pintarić , K. (1971 a): Prirašćivanje u visinu sijanaca duglazije (Pseudotsuga
taxifolia Britt.) raznih provenijencja u drugoj godini života i njegove ovisnosti
od uslova topline. Šumarstvo, sv. 5—6, Beograd.


Pintarić , K. (1973): Uzgajanje šuma (predavanja), Sarajevo.


Pintarić , K., S c h o b e r, R. (1974): Uzgajanje šuma (predavanje), Sarajevo,
(1963): Erfahrungen mit der Douglasie in Europa. Allgemeine Forstzeitschrift,
No 30, 31 und 34, Miinchen.


Vrcel j-Ki tić, D. (1982): Kulture duglazije (Pseudotsuga Menziessii (Mirb.),
Franco) u različitim stanišnim uslovima SR Srbije. Institut za šumarstvo i
drvnu industriju Beograd, Posebno izdanje, br. 40, Beograd.


Weber , E. (1972): Grundriss der biologischen Statistik, Stuttgart,


Westfeld , H., R. (1949): Applied Silviculture in the United States, New York.


Study of the Increment of IUFRO-Douglas Fir in Various Provenances at »CRNA


LOKVA« Experimental Plot (Bosanska Gradiška)


413