DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 20     <-- 20 -->        PDF

godini je u prosjeku 2,1 mm s variranjem između provenijencija od 1,8
mm (prov 1029) do 2,5 mm (prov. 1100). U 10. godini prosječni dobni debljinski
prirast iznosi 6 mm, s variranjem između provenijencija od 5,6 mm
(prov. 1029 i 1100) do 6,7 mm (prov. 1091).


Osim promjera u vratu korijena, mjereni su i promjeri u prsnoj visini
(1,3 m). Pri tome treba reći da u 10. godini sve preživjele biljke nisu dosegle
visinu od preko 1,3 m., što se vidi u tab. 11. Vidi se da postotak preživjelih
biljaka, koje su u starosti od 10 godina prerasle visinu od 1,3 m varira između
91% (prov. 1029) i 100«,, (prov. 1069), u prosjeku za plohu 96%±2%.


Debljine biljaka na visini od 1,30 metara


Tab.


provenijencija
1029 1036 1060 1069 1090 1091 1099 1100 prosjek SD Sx


Broj posađenih biljaka


u 4. godini (kom/ha)
Preživjelo do 10. godine
(kom/ha)
% preživljavanja
do 10. godine
U 10. godini broj prež.
biljaka viših od 1,30 m
(kom/ha)
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 16001350 1350 1275 1475 1400 1100 1375 120084 84 80 92 88 69 86 751225 1325 1225 1475 1350 1075 1299 1150
1600
1316
82
1265

112
7
117

40
2
41
% preživjelih biljaka
viših od 1,30 m 91 98 97 100 96 98 95 96 96 2 1
U 10. godini promjer
na 1,30 m (m/m)
Rang (redoslijed)
26,0 27,3 25,0 29,3 25,7 32,3 23,0 24,3 26,64 3 6 2 5 1 8 7 —
2,8

1,0Kvalitet stabala po provenijencijama


Tab. 12


kvalitet stabala


prosje


proveni


dobar srednji loš ukupno čni kva


rana


jencija


litet


kom/ha % kom/ha kom/ha kom/ha


1029 1075 80 200 15 75 5 1350 100 1,26 7
1036 1175 87 150 11 25 2 1350 100 1,15 3
1060 1150 90 100 8 25 2 1275 100 1,12 1
1069 1200 81 225 15 50 4 1475 100 1,22 5


1090 1275 91 75 5 50 4 1400 100 1,13 2
1091 870 79 187 17 43 4 1100 100 1,26 7
1099 1086 79 234 17 55 4 1375 100 1,25 6
1100 1044 87 132 11 24 2 1200 100 1,15 3
prosjek 1109 84 163 12 43 3 1316 100 1,18
SD 115 4,7 54 4,1 17 1,1 112 — 0,07
Sx 40 1,7 19 1,4 6 0,4 40 — 0,02