DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 162     <-- 162 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Društvo matematičara i fizičara i Prirodnoslovnomatematički fakultet 7. lipnja
o.g. (1989) održali su svečani sastanak posvećen uspomeni Prof, dra Rudolfa
Cesarca povodom stote godišnjice njegovog rođenja. Nakon diplomiranja na tadanjem
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je profesor na gimnazijama
u Krapini, Zagrebu i Koprivnici do početka 1928. godine. Tada odlazi u
Berlin a 1929. godine u Pariz na naučno usavršavanje i nakon toga u školskoj
godini 1929/30. počinje s redovnim predavanjima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U naučnom radu značajan je njegov doprinos na području neuklidske geometrije
i istraživanja u teoriji algebarskih krivulja. Stogodišnjicu rođenja Rudolfa
Cesarca, inače brata književnika Augusta Cesarca, bilježimo, jer je na Šumarskom
fakultetu predavao matematiku´od 1938. do 1945. te od 1949. do 1952. godine.


Na izložbi »Podravski motivi«, koja je ove godine održana u Etnografskom
muzeju u Zagrebu nalazili se i opanci vezovače. Cijeli opanak izrađen je od kore
brijesta (veza), a izložbeni primjerak potječe iz sela Mičetinec kod Đurđevca iz
1942. godine! Na istoj izložbi nalazio se i primjerak »lampaša« kojemu su nosivi
dijelovi u potpunosti izrađeni iz drva. Lampaš potječe iz Koprivnice i datumiran
je s XIX. stoljećem.


Drvo je, npr., nezamjenljiv materijal za izradu lijepog pokućstva. Međutim.
ono je i nezamjenljiv materijal za izradu košara (gondola) u balonskim letjelicama.
Podsjetimo se, da se uslojeno drvo dokazalo kao najpogodniji materijal za
izradu elisa klipnih aviona.


Na izložbi, koju je priredio Povijesni muzej Hrvatske u Zagrebu povodom
200-godišnjice francuske revolucije pod naslovom »Hrvatske zemlje i francuska
revolucija« nalazi se i jedna stara grafika — crtež plavarenja drva na
Korani . Sortiment prikazan na grafici SLI cjepanice, dakle ogrjevno drvo.


U Francuskoj se 65´s/o šumskog fonda nalazi u privatnom vlasništvu, pretežno
u obliku malog ili srednjeg posjeda. Za osiguranje stručne pomoći u gospodarenju
sa šumama šumoposjeđnici udruženi su u posebnoj organizaciji (v. Šum. 1.
1988, str. 168). U br. 315. mjesečnika »Forets de France et Action forestiere« objavljene
su upute za kresanja grana kod četinjača za postizanje deblovine bez čvorova.
S čišćenjem debla od grana treba početi kada stabla postignu visinu 6 met.
(kod borova i ariša 5 m). Prvo skidanje grana obavlja se na 2 met. iznad zemlje,
a drugo skidanje do visine 6 met kada stabla postignu visinu 12—13 met. ili u
vrijeme prvih proreda. Kresanje grana može se obaviti i u tri maha: prvi put kod
visine stabala od 6 m na 2 m, drugo kada stabla postignu visinu od 9 do 10 m
na visinu od 4 m, i treće kada stabla postignu visinu 12—13 m, a krešu se do
visine od 6 m. Zadnje kresanje obavlja se samo na 150 do 200 stabala po ha, koja
će ostati do kraja ophodnje birajući najpravnija i najkvalitetnija stabla. Dane
su i upute za upotrebu oruđa, koje za prvo može biti ručno, a za drugo, ili ako
se želi proizvesti deblovine dužine preko 6 m, potrebne su mehaničko (pneumatsko
ili drugo) oruđe. Dakako, da manji šumoposjednik ne može imati takvo pomagalo,
ali zato postoji poduzeće (Naudel) koje raspolaže s odgovarajućom mehanizacijom.


O. Piškorić