DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 161     <-- 161 -->        PDF

IVE SAMARŽIJA
(1940—1988)


Nakon duge i leške bolesti umro je


27. VII 1988. u svome voljenom Krasnu
Ive Samaržija — Šika, radnik Šumarije
Krasno. Šumari, prirodoslovci i posjetitelji
sjevernog Velebita izgubili su požrtvovnog
druga, koji nikad nije žalio
truda i vremena da pomogne i na svoj
način pridonese nešto za svoje malo
mjesto i velebitski okoliš.
Ive Samaržija se rodio 23. IV 1940.
u Krasnu Polju u seljačkoj porodici. Po
završenoj osnovnoj školi u rodnom mjestu
zarana se zaposlio u Šumariji Krasno,
gdje je proveo gotovo 30 godina života
na različitim poslovima. Isprva je
radio kao slagač i sjekač, a od 1980. na
šumsko-uzgojnim radovima. Uz ostalo
je sudjelovao u pošumljivanjima i njezi
borika Devčić Plaše, Miletnica, Jatara,
Kusine i Oltara, koji krase cestovne prilaze
Krasnu od Senja i Otočca. Istovremeno
je samoinicijativno podizao pojilišta,
hranilišta i solista za divljač u različitim
velebitskim predjelima.


Ive je bio zaljubljenik i vrstan poznavalac
sjevernog Velebita. Odlično se


snalazio u njegovu zamršenu spetu vr.
letnih kukova i vrhova te sjenovitih dolaca,
duliba i draga. Njegovu ljubav za
prirodu i poznavanje velebitskih prostranstava
često su koristili. Bio je vodič
i pomagač mnogim speleolozima, geolozima,
botaničarima, zoolozima, šumarima
i drugim stručnjacima koji su istraživali
okoliš Krasna i prirodu sjevernog
Velebita. Ive je bio »čovjek zlatnih
ruku«. Od samog osnutka Velebitskoga
botaničkog vr.ta i rezervata u Modrič
docu (1968.) pa do svoje prerane
smrti predano je obavljao različite stručne
i tehničke pomoćne sezonske poslove
u vrtu. Sudjelovao je u gradnji i
kasnijem održavanju botaničke stanice,
staza i puteva, dopremi i sadnji biljaka
i si. U Šumariji Krasno majstorski
je izradio garniture snijegomjernih letava
za poredbena istraživanja snježnog
pokrivača, koja su započeta 1979. g. na


15 lokaliteta u botaničkom vrtu i rezervatu;
redovno ih je postavljao rano riješen,
skidao u proljeće, godinama ih
popravljao i održavao.


Pokraj svoje skromne kuće u Krasnu
Polju uredio je lijepu vrtnu površinu,
na kojoj je s velikom ljubavlju i marom
uzgojio niz domaćih i stranih stablašica,
grmova i ostalog bilja. Tu se
mogu naći jele, smreke, jaseni, počempresi,
duglazija, cedar, tisa, borovice, sibireja,
božuri, ljiljani i drugo bilje. Volio
je svoju šumarsku struku, šume i
prirodu, čitao i učio, probdjevši mnoge
noći uz svoju malu stručnu knjižnicu.


Bio je naš Ive drag čovjek i uvijek
pouzdan suradnik. Razmišljajući o njegovu
tešku životu, požrtvovnositi i plemenitom
stremljenju — ne možemo a da
mu ne odamo iskreno priznanje i zahvalnost
za sve što je tako nesebično
uradio za prosperitet šumarstva i prirode
Velebita.


Dr. S. Bertović
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 162     <-- 162 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Društvo matematičara i fizičara i Prirodnoslovnomatematički fakultet 7. lipnja
o.g. (1989) održali su svečani sastanak posvećen uspomeni Prof, dra Rudolfa
Cesarca povodom stote godišnjice njegovog rođenja. Nakon diplomiranja na tadanjem
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je profesor na gimnazijama
u Krapini, Zagrebu i Koprivnici do početka 1928. godine. Tada odlazi u
Berlin a 1929. godine u Pariz na naučno usavršavanje i nakon toga u školskoj
godini 1929/30. počinje s redovnim predavanjima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U naučnom radu značajan je njegov doprinos na području neuklidske geometrije
i istraživanja u teoriji algebarskih krivulja. Stogodišnjicu rođenja Rudolfa
Cesarca, inače brata književnika Augusta Cesarca, bilježimo, jer je na Šumarskom
fakultetu predavao matematiku´od 1938. do 1945. te od 1949. do 1952. godine.


Na izložbi »Podravski motivi«, koja je ove godine održana u Etnografskom
muzeju u Zagrebu nalazili se i opanci vezovače. Cijeli opanak izrađen je od kore
brijesta (veza), a izložbeni primjerak potječe iz sela Mičetinec kod Đurđevca iz
1942. godine! Na istoj izložbi nalazio se i primjerak »lampaša« kojemu su nosivi
dijelovi u potpunosti izrađeni iz drva. Lampaš potječe iz Koprivnice i datumiran
je s XIX. stoljećem.


Drvo je, npr., nezamjenljiv materijal za izradu lijepog pokućstva. Međutim.
ono je i nezamjenljiv materijal za izradu košara (gondola) u balonskim letjelicama.
Podsjetimo se, da se uslojeno drvo dokazalo kao najpogodniji materijal za
izradu elisa klipnih aviona.


Na izložbi, koju je priredio Povijesni muzej Hrvatske u Zagrebu povodom
200-godišnjice francuske revolucije pod naslovom »Hrvatske zemlje i francuska
revolucija« nalazi se i jedna stara grafika — crtež plavarenja drva na
Korani . Sortiment prikazan na grafici SLI cjepanice, dakle ogrjevno drvo.


U Francuskoj se 65´s/o šumskog fonda nalazi u privatnom vlasništvu, pretežno
u obliku malog ili srednjeg posjeda. Za osiguranje stručne pomoći u gospodarenju
sa šumama šumoposjeđnici udruženi su u posebnoj organizaciji (v. Šum. 1.
1988, str. 168). U br. 315. mjesečnika »Forets de France et Action forestiere« objavljene
su upute za kresanja grana kod četinjača za postizanje deblovine bez čvorova.
S čišćenjem debla od grana treba početi kada stabla postignu visinu 6 met.
(kod borova i ariša 5 m). Prvo skidanje grana obavlja se na 2 met. iznad zemlje,
a drugo skidanje do visine 6 met kada stabla postignu visinu 12—13 met. ili u
vrijeme prvih proreda. Kresanje grana može se obaviti i u tri maha: prvi put kod
visine stabala od 6 m na 2 m, drugo kada stabla postignu visinu od 9 do 10 m
na visinu od 4 m, i treće kada stabla postignu visinu 12—13 m, a krešu se do
visine od 6 m. Zadnje kresanje obavlja se samo na 150 do 200 stabala po ha, koja
će ostati do kraja ophodnje birajući najpravnija i najkvalitetnija stabla. Dane
su i upute za upotrebu oruđa, koje za prvo može biti ručno, a za drugo, ili ako
se želi proizvesti deblovine dužine preko 6 m, potrebne su mehaničko (pneumatsko
ili drugo) oruđe. Dakako, da manji šumoposjednik ne može imati takvo pomagalo,
ali zato postoji poduzeće (Naudel) koje raspolaže s odgovarajućom mehanizacijom.


O. Piškorić