DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 159     <-- 159 -->        PDF

JOSIP JOŽA PETERNEL,
dipl. inž. šumarstva
(1910—1988.)


26. studenog 1988. umro je i 2. prosinca
sahranjen na zagrebačkom groblju
Mirogoj Josip Peternel , šumarski savjetnik
u mirovini. Na ispraćaju i konačnom
rastanku — uz pokojnikovu obitelj
— okupio se, unatoč hladnom i
kišovitom zimskom danu i velik broj
njegovih kolega šumara te prijatelja i
znanaca, jer je pok. Joža uz veselu narav
bio i veoma društven čovjek, te je
uz ostalo niz godina bio član upravnog
odbora Saveza IT šumarstva i drv. ind.
Hrvatske.


Ispred Saveza i Društava IT Zagreb
s pokojnikom se oprostio, uz kraći prikaz
njegova života i rada, njegov drug
iz mladih dana dipl. inž. Vladimir Špo1
jarić.


Joža Josip Peternel rodio se 6. 01.
1910. u Slav. Brodu i odrastao u tome
gradu na Savi (rijeci o> kojoj kroničar
brodskog Franjevačkog samostana negdje
s prve polovice prošlog stoljeća piše:
taj grad i samostan nalaze se -ad
ripam limpidissimi flumini Savi — t. j.
na obali najbistrije rijeke Save).


Tako je nekoć bila bistra i lijepa naša
rijeka Sava. Uz to bogata ribom, zimi
i s mnoštvom ptica selica, privlačila
je mladost koja je uz nju odrastala,
plivanju i veslanju, ribolovu i lovu. Tako
je i Joža već u najranijoj mladosti
pokazao sklonost za ribarenje, a kada
se kao mladić domogao lovačke puške,
probudila se i strast za lovom, po čemu
je kasnije Joža bio poznat među kolegama
i znancima.


Zatim, grad na Savi kao centar Slavonske
Posavine bio je (i danas je) i
centar slavonskih posavskih šuma, od
kojih su tada šumske Brodske imovne
općine bilo pravo vlasništvo stanovnika
tog kraja. Brod je bio i sjedište dva
velika poduzeća drvne industrije i dvije
tvornice s velikim brojem radnika. Odatle
je u tome gradu tradicija šumarstva,
drvne industrije, lovstva i ribarenja, što
je i do danas ostala kao jedna od značajki
grada na Savi.


Sve su to i momenti koji su odredili
životni put i odabir zvanja i zanimanja
kolege Josipa Peternela.


Poslije završene gimnazije u Brodu
pošao je na studij šumarstva na Polj.
šumarski Cakultet u Zemunu, po tom od
jeseni 1935. slijedi prvo radno mjesto


— kotarski šumarski referent u Pakracu.
Taj ubavi gradić ispod najviše slavonske
gore Psunja postao je za Jožu
´sudbina´. Tu se naime upoznao sa svojom
budućom suprugom Danicom Grabrić
i u njoj našao životnu drugaricu
koja ga je po tom pratila do kraja njegovog
životnog puta.


No ni tada, tih godina prije rata,
nije šumaru bilo lako zadržati se dulje
na jednom radnom mjestu. Veoma lako
bilo je zamjeriti se političkim moćnicima
koji su podnosili samo ljude što
su bili spremni činiti usluge na račun
društvene šume. Stoga je Joža, sada zajedno
sa suprugom Danicom, već od ljeta
1936. pa do 1940. u Srbiji. Ali i ondje,
iz istih razloga mora mijenjati mjesta


549
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 160     <-- 160 -->        PDF

službovanja: Prokuplje, Aleksinac, Niš,
i sva korist od takvog seljakanja bila
je, da se upoznao sa šumama, zemljom
i narodom Srbije.


Od 1940. do kraja 1945. pok. Joža je
na dužnosti šumarskog referenta Kotara


D. Miholjac, i po službenoj dužnosti vrši
nadzor lovišta Vlastelinstva Pejačević.
Tu je Joža, može se reći, u svome elementu,
tu on, zaljubljenik u lovstvo —
uzgoj i lovljenje divljači, nalazi svoje
pravo mjesto.
1945. do 1952. ponovno je u Pakracu
i na dužnosti tehn. upravitelja pilane i
voditelja eksploatacije šuma.


U ono vrijeme, a bilo je neposredno
nakon rata, bilo je doba obnove u ratu
opustošene zemlje, uskoro i teških godina
´informbiroa´ t.j. političkog i ekonomskog
pritiska što je na našu mladu
državu vršio SSSR i zemlje istočnog
bloka. Bilo je to i najteže doba za ljude
koji su tada radili u šumarstvu i
drvnoj industriji, jer u oskudici mnogih
životnih potreba i htijenju da se što
prije oživi proizvodnja i rad i na drugim
područjima, oči su bile uprte prema šumi,
narodnoj rezervi. Trebalo je dakle
hitno i pod revolucionarnim pritiskom
dobaviti proizvode eksploatacije šuma —
pilanama trupce, radnicima rudno drvo,
gradovima ogrjevno, izvoz... Sve to i
da se svima udovolji zahtijevalo je nadljudske
napore malog broja stručnjaka
i uopće radnika u šumarstvu. Tako je
i inače relativno mali broj šum. inženjera
i tehničara od prije rata, smanjen
i u ratu, morao preuzeti sve poslove šumarstva
i drv. industrije koji su se tada
u revolucionarnom zamahu snažno razvijali
i povećavali.


U tome vremenu iskazao se naš kolega
Joža kao vrstan stručnjak i rukovodilac,
u situaciji kada je samo zahvaljujući
ogromnim naporima i energiji bilo
moguće izvršiti zadatke koji su bili
postavljeni pred našu struku. Bio je to
rad koji je iscrpljivao snage čovjeka.


550


A da bi zlo bilo veće, prilikom vožnje
na teren šumskom dresinom dogodio se
udes, pri čemu je Joža zadobio kontuzije
od čijih se posljedica do kraja života
nije posve oporavio.


Od 1952. godine pa do umirovljenja
1973. pokojni kolega je radio u Zagrebu:


— od 1952—1960. kao suradnik u In


stitutu za drvno-ind. istraživanja;


— od 1960—1965. je šumarski savjet


nik pri Savezu vodnih zajednica Hr


vatske;


— od 1965. do 1. 7. 1973. u istom svojstvu
kod Poslovnog udruženja vodoprivrednih
organizacija Hrvatske.


Uz život i rad i sva dostignuća u
struci ne smijemo zaboraviti inž. Josipa
Perternela — čovjeka i druga. Pamtit ćemo
ga kao uvijek veselog, duhovitog i
sklonog šali, uz to spremnog pomoći onome
kojem je pomoć potrebna. Posebno,
ispred naše stručne organizacije Saveza
inženjera i tehn. šumarstva i drv.
industrije dužni smo istaknuti njegov
društveni rad. Bio je niz godina član
upravnog odbora Saveza, zadužen naročito
za financije, te ju upravo zahvaljujući
njegovoj agilnosti, Savez našao
mogućnosti trajnog financiranja troškova
društvenog rada.


Za sav taj rad, koliko za uspjehe u
profesionalnom radu, toliko i za društveni
rad u Šumarskom društvu Hrvatske,
pokojni kolega primio je društvena
priznanja, kao povelju zasluženog člana
Saveza IT šumarstva i di Jugoslavije,
zlatnu medalju ŠL i dr.


Po svemu tome, iako je proteklo dosta
vremena od kako je umirovljenveć par godina spriječen bolešću nije
dolazio u naše Šumarsko društvo, ostat
će nam kolega Josip Peternel u dragoj
uspomeni i sjećanju kao vrstan i požrtvovan
radnik u šumarskoj sitruci i istaknuti
član našeg Društva.
Zagreb, 2. 12. 1988.


Vladimir Špoljarić, đipl. inž.