DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 144     <-- 144 -->        PDF

ZAPISNIK


7. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i
drvne industrije Hrvatske (u proširenom sastavu), održane 21. travnja 1989.
godine u Slavonskom Brodu.


PRISUTNI: Adam Pavlović, dipl. inž., dr. Đuro Kovačević, mr. Vladimir Bogati,
dr. Tomislav Prka, Davor Krakar, dipl. inž., Božidar Pleše, dipl. inž, Nadan Sirotić,
dipl. inž, Viktor Wolf, dipl. inž, Ivan Maričević, dipl. inž, Đurđa Belić,
Valerija Vukelić dipl. inž, Momčilović Bogdan, dipl. inž, Antun Crnčić, dipl. inž,
Stjepan Ivaniš, dipl. inž, Josip Knepr, dipl. inž, Mijo Matezić, dipl. inž, Josip
Bečarević, dipl. inž, Borislav Ljubetić, dipl. inž, Nikola Dokmanović, dipl. inž,
Eva Čopčić, dipl. inž. i Kemal Hrustić, dipl. inž


Sjednici su prisustvovali Slavko Horvatinović, dipl. inž, dr. Zvonimir Potočić,
i Branko Štampar, dipl. inž, predsjednik SIT-a šum. i drvne ind. Slovenije.


DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika 6.
sjednice Predsjedništva Saveza.
2.
Pripreme za održavanje 94. Skupštine Saveza DITŠDI Hrvatske:
a) usvajanje prijedloga za dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine,
b) kratki osvrt na rad organa Saveza i društava u proteklom razdoblju,
c) dogovor o pripremi za izradu referata na temu: »Problematika razvoja
primarne prerade drva u Hrvatskoj«, i koreferata na temu: »Stanje i
razvojne mogućnosti proizvodnje drvne mase u Hrvatskoj«,
d) organizacijska i druga pitanja.


3.
Informacija o aktualnim pitanjima i problematika u vezi izmjena i dopuna
Zakona o šumama SR Hrvatske.
4.
Tekuća pitanja.
Dipl. inž. Adam Pavlovi ć u svojstvu predsjednika Predsjedništva Saveza,
istovremeno i domaćina, pozdravlja pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta
za poljoprivredu i šumastvo dipl. ing. Slavka Horvatinovi e a, predsjednika
SIT-a šumarstva i drvne industrije Slovenije, dipl. ing. Branka Štam par
a i sve prisutne. Nakon kratke informacije o radu sjednice i boravku u
Slavonskom Brodu, predlaže dnevni red sjednice Predsjedništva, koji se usvaja.


Ad. 1)


Zapisnik 6. sjednice Predsjedništva Saveza usvaja se bez posebnih primjedbi.


534