DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 141     <-- 141 -->        PDF

novljiva prirodna bogatstva (na primjer, šume), za razliku od neobnovljivih prirodnih
bogatstava (na primjer, rudno blago).


Zbog toga se smatra da bi ustavnim odredbama trebalo predvidjeti mogućnost
da se zakonom propiše obaveza udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije
i organizacija udruženog rada kad to zahtijeva poseban društveni interes
u oblasti iskorištavanja, zaštite i unapređivanja samo obnovljivih prirodnih
bogatstava (jer je bezpredmetno, na primjer, govoriti o unapređivanju rudnog
blaga).


7. Uzimajući u obzir prethodne činjenice i ocjene smatra se i predlaže da se
odredba člana 118. stava 2. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, prilikom
predstojećeg utvrđivanja amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske,
zamijeni novom odredbom, koja bi glasila:
Zakonom se može propisati obavezno udruživanje organizacija udruženog rada
u zajednice i obavezno udruživanje dijela sredstava društvene reprodukcije kad to
zahtijeva poseban društveni interes u oblasti iskorištavanja, zaštite i unapređivanja
obnovljivih prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.


8. Nova ustavna odredba koja se predlaže omogućila bi:
— da se republičkim zakonom propiše obavezno udruživanje organizacija udruženog
rada u zajednice i obavezno udruživanje dijela sredstava društvene reprodukcije,
pod uvjetom da propisivanje toga udruživanja zahtijeva poseban društveni
interes,
— mogućnost propisivanja obaveze udruživanja odnosila bi se kako na udruživanje
organizacija udruženog rada tako i na sredstva društvene reprodukcije,
— organizacioni oblik u koji bi se na temelju zakona morale udružiti odgovarajuće
organizacije udruženog rada bio bi oblik zajednice organizacija udruženog
rada,


— svrha koja bi se postigla propisivanjem obaveznog udruživanja organizacija
udruženog rada u zajednicu je ostvarivanje posebnog društvenog interesa (iskorištavanje,
zaštita, unapređenje obnovljivih prirodnih bogatstava ili unapređivanje
poljoprivredne proizvodnje),
— svrha koja bi se postigla propisivanjem obaveznog udruživanja dijela sredstava
društvene reprodukcije bila bi kumuliranje društvenih sredstava neophodnih
za ostvarivanje spomenutog posebnog društvenog interesa (osobito u oblasti
zaštite i unapređenja prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje),
— ustavna mogućnost da se zakonom propiše, bilo obavezno udruživanje organizacija
udruženog rada u zajednice, bilo sredstava društvene reprodukcije,
ne bi se odnosila na neobnovljiva prirodna bogatstva (rudno blago, na primjer)
već samo na obnovljiva prirodna bogatstva (šume, na primjer),
— uvjeti i način udruživanja organizacija udruženog rada u zajednicu kao
i uvjeti i način obaveznog udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije,
propisali bi se zakonom, čijim bi se odredbama precizirao način ostvarivanja
posebnog društvenog intresa.
9. Prihvaćanjem prijedloga da se sadašnja odredba člana 118. stava 2. Ustava
Socijalističke Republike Hrvatske zamjeni s odredbom čiji su elementi