DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 140     <-- 140 -->        PDF

važnosti sve one ustavne odredbe kojima se štite šume kao dobra od općeg interesa.


Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ne predviđa
međutim, preciziranje spomenutih ustavnih odredbi koje se odnose na dobra od
općeg interesa, pa tako ni odredbu člana 118. stava 2, prema kojoj se zakonom
može propisati obavezno udruživanje kad to zahtijeva poseban društveni interes
u oblasti iskorištavanja prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.


Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske predviđa, međutim,
da prestane važiti odredba člana 75. stava 1. republičkog Ustava, koja se
odnosi na mogućnost da se zakonom propiše obaveza osnivanja samoupravnih
interesnih zajednica u određenim oblastima, po kojem ustavnom osnovu je osnovana
i Samoupravna interesna zajednica šumarstva Hrvatske.


4. Imajući u vidu činjenicu da odredba člana 118. stav 2. Ustava Socijalističke
Republike Hrvatske nije precizna, s obzirom da se iz nje ne može nedvojbeno
zaključiti da li se odnosi na mogućnost propisivanja obaveze udruživanja dijela
sredstava društvene reprodukcije ili na mogućnost propisivanja obaveze udruživanja
organizacija udruženog rada kad to zahtijeva poseban društveni interes u
oblasti iskorištavanja prirodnih bogatstava ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje,
smatra se da bi tu ustavnu odredbu trebalo zamijeniti preciznijom ustavnom
odredbom, kojom bi se otklonila moguća različita tumačenja njenog sadržaja.
Smatra se da spomenutu ustavnu odredbu treba precizirati na način da iz
nje proizlazi mogućnost da se zakonom propiše ne samo obaveza udruživanja dijela
sredstava društvene reprodukcije, već i obaveza udruživanja organizacija udruženog
rada.


5. Sada važeća ustavna odredba člana 118. stava 2. odnosi se na mogućnost
da se zakonom propiše obavezno udruživanje kad to zahtijeva poseban društveni
interes u oblasti iskorištavanja, ali ne i zaštite i unapređivanja prirodnih bogatstava,
ili unapređivanja poljoprivredne proizvodnje.
Smatra se da ustavnim odredbama treba omogućiti da se zakonom propiše
obaveza udruživanja kad to zahtijeva poseban društveni interes, ali ne samo u
oblasti iskorištavanja prirodnih bogatstava, osobito šuma, već i u oblasti zaštite
i unapređivanja prirodnih bogatstava, osobito šuma, ili unapređivanja poljoprivredne
proizvodnje.


6. Mogućnost koju predviđaju ustavne odredbe, tj. mogućnost da se zakonom
propiše obaveza udruživanja kad to zahtijeva poseban društveni interes odnosi
se, prema sada važećim ustavnim odredbama, na sva prirodna bogatstva (zemljište,
šume, vode, vodotoci, more i morska obala, rudna blaga, ribe, divljač i druga
prirodna bogatstva). Ta ustavna odredba ne zasniva se, dakle, na razlikovanju
obnovljivih od neobnovljivih prirodnih bogatstava.
Smatra se da bi u pogledu iskorištavanja, zaštite i unapređivanja prirodnih
bogatstava trebalo ustavnopravno različito tretirati obnovljiva od neobnovljivih
prirodnih bogatstava. Po prirodi same stvari proizlazi zaključak, pa bi takav zaključak
trebao proizlaziti i iz ustavnih normi, da drugačiju ustavnopravnu zaštitu
i drugačiji ustavnopravni režim iskorištavanja i unapređivanja trebaju imati ob