DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 139     <-- 139 -->        PDF

1. uvjeti korištenja šuma (član 117),
2. način korištenja šuma (član 117),
3. opći uvjeti iskorištavanja kojima se osigurava racionalno iskorištavanje
šuma i drugi opći interesi (član 118. stav 1),
4. sadržaj zaštite općekorisne funkcije šuma i šumskog zemljišta (član 119.
stav 1),
5. oblici zaštite općekorisne funkcije šuma i šumskog zemljišta (član 119.
stav 1),
6. način zaštite općekorisne funkcije suma i šumskog zemljišta (član 119.
stav 1),
7. izvori sredstava za pošumljavanje goleti i krša te za zaštitu šuma od požara
(član 119. stav 2),
8. mjere kojima se osigurava trajno održavanje i obnova šuma (član 119,
stav 3),
9. način upravljanja šumama i šumskim zemljištem (član 119. stav 4) i
10. način iskorištavanja šuma i šumskog zemljišta (član 119. stav 4) te
— da se zakonom može propisati obavezno udruživanje kad to zahtijeva poseban
društveni interes u oblasti iskorištavanja šuma (član 118. stav 2).
Pored toga, Ustav Socijalističke Republike Hrvatske sadrži odredbe o djelatnosti
od posebnog društvenog interesa (član 50. do 55), kojima se preciziraju
odnosi i u oblasti korištenja, gospodarenja odnosno zaštite šuma, s obzirom da
je gospodarenje šumama i šumskim zemljištem djelatnost od posebnog društvenog
interesa.


Od značenja za oblast šumarstva je i sada važeća odredba člana 75. stava 1.
Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, prema kojoj se zakonom, odnosno odlukom
skupštine društveno-političke zajednice, na osnovi zakona, može utvrditi
obveza osnivanja odnosno osnovati samoupravna interesna zajednica kad su određene
djelatnosti odnosno poslovi takve zajednice od posebnog društvenog interesa
te utvrditi načela za njezinu organizaciju i za međusobne odnose u njoj i
propisati obveza plaćanja doprinosa toj zajednici.


2. Polazeći od spomenutih, ali i drugih relevantnih odredbi Ustava Socijalističke
Republike Hrvatske, republičkim Zakonom o šumama propisani su uvjeti i
način korištenja šuma i šumskog zemljišta, način ostvarivanja posebnog društvenog
interesa u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem i druga pitanja od
značenja za ovu oblast. Tim je zakonom osnovana i Samoupravna interesna zajednica
šumarstva Hrvatske, propisano obavezno udruživanje sredstava za jednostavnu
i proširenu biološku reprodukciju šuma i uređeni drugi društveno-ekonomski
odnosi u oblasti šumarstva.
Zakon o šumama sada važećim odredbama cjelovito i adekvatno uređuje odnose
u oblasti za koju je donesen, što ne znači da se pojedina pitanja, bez obzira
na predstojeće ustavne promjene, a osobito s obzirom na njih, ne mogu i ne
trebaju cjelovitije i adekvatnije urediti.


3. Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ne predviđa
promjene u onom dijelu Ustava Socijalističke Republike Hrvatske koji se odnosi
na dobra od općeg interesa, što znači da postoji opredjeljenje Sabora Socijalističke
Republike Hrvatske, kao ustavotvorne skupštine, da i nadalje ostanu u
529