DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 138     <-- 138 -->        PDF

ZAPISNIK


5.
sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske održane 26. siječnja 1989. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž. dr. Đuro Kovačić, prof. dr. Branimir Prpić,
dr. Tomislav Prka, Edo Kalajdžić, dipl. inž., Franjo Kolar, dipl. inž. Nadan Sirotić,
dipl. inž. i Ivan Maričević, dipl. inž.


DNEVNI RED


1.
Utvrđivanje materijala — prijedloga teksta za javnu raspravu o amandmanu
na Ustav SR Hrvatske u dijelu koje se odnosi na šumarstvo.
2.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Kratka obrazloženja na tekst materijala — prijedloga za ovu točku dnevnog
reda dali su Adam Pavlović i Krešimir M u s a.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni o sadržaju i prijedlogu teksta na Nacrt
amandmana na Ustav SR Hrvatske, kojega je izradila RADNA GRUPA sastavljena
od istaknutih znanstvenih i stručnih radnika iz naših organizacija —
institucija.


Primjedbe na tekst od strane pojedinih sudionika u raspravi odnosile su se
isključivo u cilju naglašavanja važnosti navedenih stavova i obrazloženja prijedloga
teksta.


Jednoglasno je prihvaćen tekst za javnu raspravu — stavovi i prijedlozi, kojega
u takvom obliku treba dostaviti na adrese:


1.
Komisiji za ustavna pitanja Saboru SR Hrvatske.
2.
Republičkoj konferenciji SSRN Hrvatske.
3. Republičkom Odboru Sindikata radnika u drvnoj industriji i šumarstvu
Hrvatske,
Usvojeni stavovi i prijedlozi:


1. Sada važećim odredbama Ustava Socijalističke Republike Hrvatske je, u
načelu, cjelovito i adekvatno uređen kompleks pitanja koji se odnosi na korištenje,
održavanje, upravljanje, obnovu i zaštitu šuma.
Iz
članova 117, 118. i 119. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske proizlazi:


— da
šume, kao dobra od općeg interesa, uživaju posebnu zaštitu (član 117),
— da se zakonom moraju urediti ova pitanja: