DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 137     <-- 137 -->        PDF

opao, no još uvijek zelene jele treba ostaviti (nesjeći), ako ta površina nije
obuhvaćena planom sječe. Mi danas neznamo dali će se proces propadanja
šuma smanjivati ili pojačavati — no u svakom slučaju ići na obnovu šuma
i otklanjanje uzroka zbog kojih šume propadaju.


6. Prof. dr. Šime Meštrović, pozdravlja sudionike 94. Skupštine u ime Šumarskog
fakulteta i dekana prof. dr. Zdenka Pavlina. Svakako da mi sada nemožemo
odgovoriti na niz pitanja koja nam se postavljaju, to ćemo učiniti
organiziranjem različitih oblika u budućim aktivnostima, a prema znanstvenim
i stručnim spoznajama i stvarnim mogućnostima.
Problemi izgrađivanja racionalnijih organizacija šumarstva kao i odnosa
šuma — društvo prisutni su i u drugim zemljama — nastoje se u konkretnim
uvjetima osigurati pravna regulativa i druge odgovarajuće norme za ostvarivanje
svih funkcija šuma, te njihovo očuvanje, a što znači i očuvanje čovjekovog
okoliša. O tiim rezultatima teško je određeno govoriti, ali se može konstatirati
da se stvaraju pozitivniji odnosi čovjek — šuma kod značajnog broja ljudi, a
mogu se očekivati i organiziranji društveni zahvati i u međunarodnim razmjelima
za vrednovanje šuma, kao bitnog faktora ekološke stabilizacije.


Pozitivna kretanja i u našoj zemlji, očekujemo adekvatnom primjenom i šumarske
znanosti neovisno od ostvarenog prihoda na užoj lokaciji (području) u
cilju podizanja i očuvanja naših šuma.


Utvrđivanje stvarne vrijednosti šuma vrlo je složen zadatak, no ipak se dolazi
do približno istih rezultata (iz određenih institucija i zemalja za utvrđivanje
odnosa između neposrednih koristi od šume — drvne mase kao sirovine za upotrebu
i preradu u odnosu na općekorisne funkcije (u približnom onosu 1:4).


Sve veće onečišćavanje zraka i okoliša, što bitno utječe na gospodarenje
i očuvanje šuma, zahtjeva da našu znanost i praksu usmjerimo na istraživanje
za uzgajanje i zaštitu onih vrsta drveća koje i u promjenjenim uvjetima mogu
osiguravati zadovoljavajući prirast drvne mase, stabilnost šuma i šumskih ekosistema.


Na kraju predjedavajući Adam Pavlović, dipl. inž. zahvaljuje se svim sudionicima
94. Skupštine s napomenom da će Predsjedništvo Saveza zajedno s
Društvima u svojem radu maksimalno koristiti mišljenja, sugestije i prijedloge
date na ovoj Skupštini za ostvarivanje programa rada i svih drugih zadataka
u narednom razdoblju.


Zapisnik sastavio: Ovjerovitelji:
Ivan Martičević, dipl. inž. Vladimir Špoljarić, dipl. inž.
Nadan Sirotić, dipl. inž.