DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 136     <-- 136 -->        PDF

Predsjedavajući se zahvaljuje uvodničarima na izlaganju i otvara raspravu.


1. Dipl. inž. Damir Moćan, kao uzgajivač šuma govori o Propadanju šuma
— (sušenju četinjača na području Gorskog kotara) d opasnostima zbog poremećaja
u ekosistemima. Više tisuća tona sumpora ugrožava ove šume — i sve
je veći broj ugroženih stabala Nužno je izvršiti reviziju gospodarskih osnova,
jer se u sve većem postotku sanitarnom sječom realizira planirani etat. Uz
pomoć šumarske znanosti i radikalnije stručne zahvate moramo spašavati i
očuvati šume na ugroženim područjima — to je interes ne samo zaposlenih
i stanovništva užeg područja već i šire društveno-političke zajednice — društva
u cjelini.
2. Prof dr. Rudolf Sabadi, između ostaloga navodi neka pitanja kao što
su: izmjene i dopune Zakona o šumama; utvrđivanje prava vlasništva, uvjeta
privređivanja — deregulacija zakonskih normi; odgovornosti za (ne) izvršenje
i dr. Ta i neka druga pitanja trebamo u naše programe ugraditi i prema
stvarnim mogućnostima ih rješavati. Postavlja se vrlo ozbiljno pitanje kako
pristupiti reformi i koliko socijalizma u proizvodnji realno može biti, a koliko
u raspodjeli kako to rade neke zemlje npr. Švedska.
Mi svakako kao DPZ trebamo Zakon o šumama, u kojem se vlasnika obavezuje
na čuvanje šuma i pridržavanje drugih odredbi u interesu unapređenja
proizvodnje određene drvne mase prema prirodnim i drugim uvjetima i očuvanje
okoliša u kojem stvaramo i živimo.


3. Dipl. inž. Slavko Horvatinović, čuli smo izlaganje dva naša istaknuta znanstvenika
— stručnjaka i siguno smo dobili vrijedne informacije koje nam mogu
korisno poslužiti za zajednčko utvrđvanje neposrednih zadataka a u cilju unapređenja
naše struke. Proizvodni kapacitet za izvoz finalnih proizvoda uglavnom
ne obnavljaju pravovremeno sredstva za proizvodnju i sve je teže osigurati
potrebna financijska sredstva za nabavku suvremenije opreme. Za izgradnju
novih kapaciteta i rekonstrukcije postojećih, koji će pretežno izvoziti, postoje
šanse za dobivanje kredita. Osjetno smanjenje prirasta drvne mase zbog
propadanja šuma značajno će utjecati na daljnji razvoj prerade drva i zato
se mora ići u reviziju postojećih programa.
Već više mjeseci intenzivno radimo na utvrđivanju prijedloga za izmjene
i dopune Zakona o šumama. Na tom zadatku radi značajan broj naših članova
iz više institucija — orgnizacija i do sada nismo uspjeli otkloniti neke uz^
roke zbog kojih dolazi do različitih suprostavljenih prijedloga — rješenja, kao
na primjer pitanje vlasništva.


U radnoj grupi koja radi na prijedlogu prevladava mišljenje da se izvrše
samo manje korekcije sadašnjih šumsko-gospodarskih područja. Za šume na
području krša, korisnici će plaćati doprinos po određenoj stopi. O prijedlogu
kojega ćemo dostaviti Saboru, izjasnit će se delegati.


4. Dipl. inž. Oskar Piškorić, napominje da je Zakonom o šumama iz 1929.
g., čl. 133 bilo određeno da za svaki novi kapacitet za preradu drva daje mišljenje
određena šumarska institucija, a odobrenje za izgradnju donosio je ban.
5. Prof. dr. Branimir Prpić, prema podacima iz Ankete u 1988. g. o propadanju
šuma u Hrvatskoj oštećenja šuma su osjetno veća nego što su to
pokazali podaci iz Ankete u 1987. g Zbog oštećenja jele prirast je značajno
526