DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 135     <-- 135 -->        PDF

godišnjoj skupštini) nalaze i tekstovi dvaju referata (»Kako osigurati pomlađivanje
takovih hrastovih sastojina u češće poplavljenim područjima« i »Da li
je racionalno u beskonačnost podržavati 200—300 godina stare hrastove sastojine
s pretežno suhovrhim stablima radi osiguranja žirenja svinja«).


Zaključujem s prijedlogom, da Predsjedništvo izabere odbor, koji će izraditi
program rada za proslavu tj. obnovu zgrade u Prečcu te izdavanja publikacije
u kojoj će biti prikazan rad Šumarskog društva, kojim prikazom
će biti prikazan i dio povijesti šumarstva ne samo Hrvatske nego i Jugoslavije.


Mr. Vice Ivančević, dipl. inž., upućuje lijep pozdrav u ime Društva IT iz
Senja, koje uspješno organizira stručne ekskurzije, zabave i druge aktivnosti.


Osvrće se na stanje i zaštitu dokumentacije — građe, šumarske struke
koja se nalazi u podrumu zgrade Republičkog sekretarijata za financije. Radi
se o građi iz proteklih razdoblja — viiše decenija unazad. Na sređivanju i zaštiti
arhivske vrijedne građe trebalo bi početi raditi i napraviti kartoteku u Savezu
— imamo za to dovoljno znanja, a mogli bi se stvoriti povoljni uvjeti za
realizaciju tih zadataka i ciljeva.


Dipl. inž. Slavko Horavtinović, pozdravlja sve prisutne u ime Republičkog
komiteta za poljoprirvedu i šumarstvo i naglašava aktualna pitanja, za koja
treba tražiti najbolja rješenja u šumarstvu i preradi drva. I u ovim vrlo nepovoljnim
uvjetima privređivanja naše organizacije ostvaruju pozitivne rezultate.
U proteklom razdoblju uspješno smo izgrađivali zajedničke stavove — prijedloge
u vezi promjena Ustava SFR Jugoslavije i SR Hrvatske. Sada su u toku
aktivnosti za izmjene i dopune Zakona o šumama — moramo sve učiniti da
naše prijedloge što objektivnije utvrdimo, na bazi šumarske znanosti i prakse,
i rješenja kojima se osigurava razvoj naših djelatnosti i potrebni ekološki uvjeti
za očuvanje čovjekovog okoliša.


Dipl. inž. Ivan Puškar, trebaio bi puno više organiziranog djelovanja, razvijanje
ljubavi prema šumi kod svih ljudi i posebno mladih stvoriti navike da
se prema šumi i prirodi u buduće odgovornije odnose, nego što to mi danas
činimo.


Ako analiziramo rezultate poslovanja po osnovnim djelatnostima u razmjerima
SR Hrvatske dolazimo do zaključka da su oni pozitivni u cjelini, ali
da su razlike po pojedinim orgganizacijama unutar njih dosta velike i da
određeni broj ima ozbiljnih poteškoća u ostvarivanju dohodaka, kojim bi se
stvarali uvjeti za brži mogući razvoj. Naročito se moraju iskoristiti stečena
stručna znanja za unapređenje i razvoj finalnih proizvoda, kojima se mogu
postići puno bolji rezultati — veći dohoci.


Nakon rasprave usvojeni su izvještaji pod 2. točkom i prijedlozi za 3. i 4.
ločku dnevnog reda.


Ad. 6.


Uvodno izlaganje na temu: »PROBLEMATIKA RAZVOJA MEHANIČKE PRERADE
DRVA« podnio je dr. Tomislav Prka, a na temu: »STANJE i RAZVOJNE
MOGUĆNOSTI ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ« podnio je dr. Đuro Kovačić.1


1 I jedno i drugo izlaganje objavljuje se u Šum. listu broj 9—10,89.


525