DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 133     <-- 133 -->        PDF

Drvnoj industriji »Trokut« Novska — Lipovljani.


Šum. gosp. Karlovac — šumarija Duga Resa.


Ispraćaj stare 1988 godine uz prigodni kulturnozabavni program, organiziran
po našim članovima i to: dipl. inž. Vanjkovićem, dipl. inž. Kupecom i gostima
— supružnicima Boch.
Od ostalih Društava nismo primili izvještaje o radu u zatraženom obliku.


Nakon odluke o održavanju 94. Skupštine Saveza, pristupilo se je pripremama
za izradu referata — koreferata izvještaja i dr. U toku rasprave treba
ocjeniti rad Saveza i Društava u proteklom razdoblju i predlagati kako dalje
ostvarivati zadatke i ciljeve koji se postavljaju pred šumarstvo i preradu drva
i SAVEZ DITŠDI Hrvatske. Osim navedenoga, održavane su trajne veze sa društveno-
političkim organizacijama, vođena je briga o ljudima, obavljeno je više
posjeta bolesnicima, i mnogi susreti članova.


b) Izvještaj glavnog i odgoovrnog urednika Šumarskog lista podnosi prof dr.
Branimir Prpić.
Tijekom 1988. tiskan je »Šumarski list« na 584 stranica sa 104 napisa. Struktura
sadržaja je ova:


Znanstveni članci 14


izlaganje na skupovima 2


pregledni članci 8


stručni članci 9


Aktualna problematika, osvrti i zapažanja, obljetnice, portreti, stručni i
znanstveni skupovi, iz nozemstva, prikazi knjiga i časopisa, društvene vijesti,
nekrolozi i povjesne crtice obuhvaćaju 71 naslov.


Znanstveni članci zauzimaju više od 40% što nam osigurava dio sredstava
koji dobivamo za tiskanje »Šumarskog lista« od SlZ-a znanosti SRH.


U ovome godištu dominirale su tri problematike — propadanj e šuma ,
šumski požari i rasprava o Zakon o šumama, što je i u skladu s
naglašenijim interesom struke. I ostala šumarska područja i discipline (šumarska
ekonomika, dendrometrija, šumarska fitocenologija, uzgajanje šuma, hortikultura,
biologija šumskog drveća, šumarska fotogrametrija, organizacija rada,
zaštita šuma, lovstvo, dendrologija, sjemenarstvo i rasadmčarstvo, ljekovito bilje,
šumarska mikrobiologija i dr.) su zastupljene u pojedinačnim člancima i
drugim napisima.


Prošlogodišnji broj bio je raznolik i plodan. U napisima sudjeluje 46 autora
i 23 koautora.


Iz područja propadanja ili »umiranja šuma« prvi puta se objavljuju rezultati
popisa oštećenja šumskog drveća u Hrvatskoj kao i podaci o količini sumpora
u iglicama smreke i lišću bukve.


Vrlo živa rasprava razvila se o Zakonu o šumama koji bi trebalo u 1989.
izmijeniti i dopuniti. Više se, međutim, piše o organizaciji šumarstva nego li


o problematici šume kao prirodnog bogatstva i stanja šumskih ekosistema. U
broju 3—4/88. prvi puta su objavljeni amandmani na priejdlog danas važećeg
Zakona o šumama koji su upućeni Izvršnom vijeću Sabora SRH od strane
Šumarskog fakulteta u Zagrebu i koji, nažalost, nisu stigli do saborskih vijeća.
523