DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 130     <-- 130 -->        PDF

dicionalna šumarska zabava. Probleme organiziranosti šumarstva nužno je sveobuhvatnije
rješavati u organizaciji Saveza DITŠDT Hrvatske.


— Društvo ITŠDI Delnice, organiziraju aktivnosti prema prihvaćenom godišnjem
planu rada. Provedene su dvije radne akcije u kampanji proljetnog
pošumljavanja — radilo se na pripremi terena za sadnju, obavljeno je prihranjivanje
sadnica smreke, aktivno se radilo na pripremi terena za hortikulturu
u Golubinjaku i dr. Organizirana je stručna ekskurzija na području
RO »Jahorina« Sarajevo, uz stručne sadržaje razgledani su Olimpijski tereni
i objekti. Također je organizirana stručna ekskurzija na području GG Novo
Mesto, gdje je prikazan način gospodarenja u bukovim sastojinama. Također su
posjetili jedan pogon drvne industrije i kartuzijanski samostan u Pleterju, gdje
je prikazan film o životu redovnika u samostanu. Primili su nekoliko posjeta
drugih društava ITŠDI (DIT Novo Mesto, DIT Slovenj Gradec i Podravska Slatina).
Nadalje održavane su ŠUMARSKE TRIBINE na teme: »Problematika sušenja jele«;
"Organizacija rada i racionalizacija u proizvodnji, zaštita — organizacija karantenske
službe«; »Primjena kompjutera u šumarstvu i drvnoj industriji«; »Nacionalni
parkovi u SR Hrvatskoj«; »Lovstvo — ulov risa, utvrđivanje spolne i starosne
strukture kod srneće divljači«; »Način građenja krovišta u gorskim predjelima
i izmjene i dopune Zakona o šumama«. Održana su predavanja na teme: »Istraživanje
zooloških osobina smeđeg medvjeda stanovnika goranskih šuma i
ugroženost flore i faune u svijetu«. Prikazan je film o šteitnom utjecaju SO..
Nastavljena je tradicija održavanja šumarskih zabava.
— Društvo ITŠDI Koprivnica, dopuna Statuta izvršena je na zahtjev RSUP-a
i usvojena je 10. ožujka 1988. g. Veći broj članova sudjelovao je u pripremama
za održavanje tradicionalne šumarske zabave — na taj način osiguravaju se
sredstva za rad. Stručne ekskurzije organizirane su za odlazak u Belišće, Bjelovar,
Čehoslovačku i Poljsku. Na stručnom kolokviju održanom u svrhu zaštite
šume Repaš sudjelovali su predstavnici društva Bjelovara i Virovitice, poljoprivrednici
područja Gole, Ždale i Repaša. Sudjelovalo je više priznatih
stručnjaka Šumarskog fakulteta i drugih institucija i organizacija udruženog
rada. Društvo broji 189. članova.
— Društvo ITŠDI Slavonska Požega, Skupština je održana 5. travnja 1989.
godine, na kojoj je sudjelovao predsjednik Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske
dipl. inž. Adam Pavlović, predsjednik DIT-a Našice dipl. inž. Mika Matezie
i dipl. inž. Edo Kalajdžić, član Predsjedništva DIT-a Osijek i Saveza
DITŠDI Hrvatske. U skladu Programa rada održane su tradicionalne šumarske
zabave, stručne ekskurzije na Igman i u Čehoslovačku. Održana su predavanja
na teme: »Rasadničarska proizvodnja u Evropi«, »Oštećivanje stabala
primjenom šumske mehanizacije u proredi«, »Komparativna ispitivanja proizvodnosti
rada, troškova i oštećivanja stabala primjenom debalne i sortimentne
metode u proredi« i »Rezultati ankete o sušenju šuma na području Slavonske
šume«. U toku 1989. godine predviđeno je i predavanje o »Alternativnim
zanimanjima u šumarstvu«. Planira se posjeta Belišću, splavarenje Tarom
i druge aktivnosti. Na Skupštini su obrađene dvije teme iz struke pod naslovom
»Gospodarenje s jelom (običnom) na Papuku« i »Upoznavanje s lovištem
Zvečeva«. Društvo broji 124 člana.
— Društvo ITŠDI Vinkovci, godišnja Skupština održana je 2. travnja 1989.
godine u Vrbanji na kojoj je pored tekuće problematike raspravljano o refleksiji
Zakona o šumama, organiziranosti grane, ekologiji, planu i izvršenju
520