DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Na 7. sjednici Predsjedništva (u proširenom sastavu) održanoj 21. travnja
u Slavonskom Brodu razmatrano je i usvojeno:


— Dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja 94. Skupštine Saveza DITŠDI
Hrvatske.
— Teze za izradu referata na temu: »Problematika razvoja primarne (mehaničke)
prerade drva u Hrvatskoj« koje je izradio nosioc referata dr. Tomislav
P r k a i teze za izradu koreferata na temu: »Stanje i razvojne mogućnosti
šumarstva u Hrvatskoj koje je izradio dr. Đuro Kovačić .
— Nakon izlaganja Slavka Horvatinovića , dipl. inž., pomoćnika predsjednika
Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo o potrebi i zadacima
na izradi PRIJEDLOGA IZMJENA — DOPUNA ZAKONA O ŠUMAMA i
rasprava u kojoj je sudjelovalo više sudionika zaključeno da i dalje trebamo
pratiti i neposredno sudjelovati u izgrađivanju zajedničkih osnova j stavova
za izradu PRIJEDLOGA u vezi izmjena — dopuna Zakona o šumama.
— Prihvaćen je prijedlog dipl. inž Branka Štampar a predsjednika Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Slovenije za razvijanje
suradnje između naših Saveza i Društava kroz organizirane susrete i druge
oblike.
Na 8. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 26. svibnja 1989. g. u Zagrebu
razmatrano je i usvojeno:


— Izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje i procjena za travanj-lipanj
1989. godine.
— Povećanje zakupnina, cijena za tiskanice, knjige, dvorane i vrijednosti
boda u skladu općih kretanja.
— Izvještaj Odbora samoupravne kontrole.
— Informacija o pripremama za održavanje 94. Skupštine Saveza i informacija
o aktinvostima u veai izrade prijedloga za izmjene i dopune Zakona
o šumama.
— Odluka o irzadi dokumentacije i sanaciji kanalizaaijske mreže u zgradi
i obnovi centralnog stubišta.
— Odluka o kreditiranju zimnice za zaposlene u Stručnoj službi Saveza.
— Odluka o pretplati za Zbornik »Josip Kazarac« u izdanje JAZ-u Zagreb
— Vinkovci.
— Odluka o promjeni korisnika jedne prostorije na II katu (CDI — SIZ).
Na osnovu dostavljenih izvještaja o radu DRUŠTAVA i iz drugih izvora
ukratko ćemo naznačiti neke važnije sadržaje o njihovom radu:


— Društvo ITŠDI Bjelovar, zadržava približno isti broj članova (315), od
toga 256 članova iz djelatnosti šumarstva, 57 iz drvne industrije i 2 iz drugih
djelatnosti. U suradnji s Društvima Koprivnice i Virovitice organizirali su raspravu
o očuvanju šume kao ekosistema na području Repaša uz Dravu. Stručna
ekskurzija (50 sudionika) posjetila je nekoliko značajnih šumarskih i drvnoindustrijskih
objekata u SR Crnoj Gori U toku je priprema za višednevnu
ekskurziju u Poljsku. Na području Šumskog gospodarstva Bjelovar organiziraju
se više puta godišnje terenske stručne rasprave o načinu rada i stručnom poboljšanju
radnih operacija u uzgajanju i iskorišćivanju šuma. Održana je tra519