DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 128     <-- 128 -->        PDF

— Organi Saveza i Društava i članovi trebaju se uključivati u javnu raspravu
o promjenama Ustava SR Hrvatske i na tu temu organizirati raspravu
u Predsjedništvu Saveza.
Na 5. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 26. siječnja 1989. g u Zagrebu
razmatran je i usvojen je prijedlog teksta za javnu raspravu o amandmanima
na Ustav SR Hrvatske u dijelu koji se odnosi na šumarstvo. Prihvaćen
je prijedlog da se u takvom obliku dostavi na adrese:


1.
Komisiji za Ustavna pitanja Sabora SR Hrvatske.
2.
Republičkoj konferenciji SSRN Hrvatske.
3.
Republičkom odboru radnika u drvnoj industriji i šumarstvu Hrvatske.
Prijedlog teksta odredbe člana 118 stava 2 Ustava SR Hrvatske glasi:


»Zakonom se može propisati obavezno udruživanje organizacija udruženog
rada u zajednice i obavezno udruživanje dijela sredstava društvene reprodukcije
kada to zahtjeva poseban društveni interes u oblasti iskorištavanja, zaštite
i unapređivanja obnovljivih prirodnih bogatstava ili unapređivanje poljoprivredne
proizvodnje«.


— Na toj sjednei prihvaćeni su prijedlozi o uvjetima tiskanja Šumarskog
lista, kretanju osobnih dohodaka i pripremi za godišnju Skupštinu Saveza.
Na 6. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 24. veljače 1989. g. u Zagrebu
razmatrano je i usvojeno:


— Izvještaj Inventurne komisije sa stanjem 31. prosinca 1988. g.

Pregled prihoda i rashoda za 1988. g.
— Obračun prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti za 1988 g.
— Prijedlog Programa rada za 1989. godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 1989. g.
— Odluka o održavanju 94. Skupštine Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske i to prijedlog za:
1. mjesto održavanja Delnice
2. datum održavanja 22. i 23. lipnja 1989. g.
3.
dnevni red (kao u POZIVU).
— Osjetnije povećanje zakupnine poslovnog prostora od 1. travnja 1989. g.
s tim da se računi ispostavljaju za svaki mjesec posebno, a ne tromjesečno
kao do sada.
— Za priznanje SIT-a Jugoslavije predloženi su:
1.
Za plaketu 14-april — Oskar Piškorić, dipl. inž.
2.
Za počasnog člana — prof. dr. Branimir Prpić
3.
Za povelju zaslužnog člana — Nadan Sirotić, dipl. inž.
4
Za najbolju organizaciju inženjera i tehničara u 1988. godini — Društva
ITŠDI Zagreb i Vinkovci.


5.
Za najbolju publikaciju u 1988 g. Šumarski list.
518