DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Za predsjednika Odbora Samoupravne kontrole izabran je Slavko Šarce v
i ć, dipl. inž.


Na drugoj sjednici Predsjedništva, održanoj 7. srpnja 1988, g. u Zagrebu
razmatrano je i usovjeno:


— Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-veljača 1988. g., Odluke u
uvjetima isplate osobnih dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi Saveza, izdacima
za prehranu u toku rada, visini dnevnica za službeno putovanje, naknadi
troškova za upotrebe osobnog automobila,
— Polazne osnove za daljnje aktivnosti Saveza i Društava ITŠDI Hrvatske
i Prijedlog zaključaka i mjera o zdravstvenom stanju i sušenju šuma u SR
Hrvatskoj,
— Odluke o: povećanju zakupnina za poslovni i podrumski prostor u Šumarksom
domu, cijeni grafičkih proizvoda (tiskanica i dr.), obnovi ulaza i stubišta
u zgradi Šumarskog doma — Trg Mažuranića 11, dotrajalog pokrova na
krovištu zgrade. Izbor ponuđača za izvođenje radova utvrđuje komisija u sastavu:
Pavlovie, Kovačić, Komlenović i Maričević,
— Obrazloženje, odnosno informacija o osnivanju Centra Muzeja zbog popularizacije
šumarstva i prerade drva (u Šumarskom domu), koji je izradila
mr. Ana Topfer.
Na 3. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 26. listopada 1988. g. u
Zagrebu razmatrano je i usvojeno:


— Izvještaj o poslovanju za razdoblje siječanj-ruj an 1988 g. uz određeno
obrazloženje i prijedloge da se korekcija planskih elemenata za 1988. godinu
izvrši u skladu zakonskih normi i Društvenog dogovora o dohotku, te objektivno
nastalih promjena u ostvarivanju prihoda i rashoda.
— Prijedlog dipl. inž. Ferdinanda Šulentić a o prenošenju autorskih
prava u trajno vlasništvo Saveza. Komisija u sastavu Kovačić, Špoljarić i Maričević
preuzeti će odgovarajuću dokumentaciju i rukopis od autora. Nakon
održane sjednice Predsjedništva u proširenom sastavu predstavljena je knjiga
»Na šumarskim i lovačkim stazama«.
— Informacija o šumarstvu u Prijedlogu amandmana na Ustav SFRJ i
radnom materijalu Nacrta amandmana na Ustav SR Hrvatske. Društvima su
dostavljeni odgovarajući materijali (stavovi i obrazloženja).
Na 4. sjednici Predsjedništva Saveza, održanoj 21. prosinca 1988. godine
razmatrano je i usvojeno:


— Obrazloženje o planskim elementima za izradu Financijskog plana za
1989. godinu.
— Povećanje zakupnina za poslovni prostor uz napomenu da se time ne
osiguravaju potrebna sredstva za intenzivnije održavanje zgrade — Šumarskog
doma.
— Povećanje godišnje pretplate za Šumarski list za 1989. godinu, cijene oglasa
i visina autorskih honorara.
— Cijene tiskanicama i knjigama, dvoranama također se osjetnije povećavaju.
517