DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Skupštinu je pozdravio i zaželio ugodan boravak svim prisutnima ispred
Šumskog gospodarstva Delnice Ivan D o š e n, dipl. inž. a u ime DIT-a Delnice
nir. Božidar Pleše.


Prihvaćen je prijedlog da Skupština radi jednokratno i da prvog dana završi
društveni i stručni dio, a drugog dana da se ide na Riisnjak i Lučice —
po želji pojedinih članova.


Atl. 2.


a) Izvještaj o radu Saveza podnosi potpredsjednik dr. Đuro Kovačić :


Od 93. Skupštine do danas održano je 8. sjednica Predsjedništva Saveza.
U pripremama za održavanje sjednica najneposrednije su učestvovali predsjednik
i potpredsjednik Predsjedništva s nosiocima pojedinih tema i tajnikom u
Stručnoj službi Saveza.


Iz sadržaja rada u proteklom razdoblju, što se vidi iz zapisnika sa sjednica
Predsjedništva, i izvještajima o radu područnih Društava, te podataka iz
stručne i ostale dokumentacije, može se konstatirati da se značajan dio planiranih
poslova i zadataka uspješno obavija, a neki zadaci imaju trajan karakter
kao što je tiskanje Šumarskog lista, održavanje Šumarskog doma, većeg
utjecaja šumarske znanosti na rješenja u praksi, stvaranje preduvjeta za osnivanja
MUZEJA i Centra za popularizaciju i bibliotečno-inl´ormacijskog sustava
za područje šumarstva i prerade drva pa i druga pitanja.


I u ovom izvještaju moramo ponoviti da i dalje ostaju aktualna pitanja:
kako osigurati što redovniju i intenzivniju suradnju između izvršnih organa
Saveza i područnih Društava, pa i drugih organizacija i institucija, čije je sudjelovanje
važno za primjenu suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja u
šumarstvu i preradi drva.


Evo kratkog pregleda važnijih aktivnosti u proteklom razdoblju:


— Na 93. Skupštini Saveza DITŠDI Hrvatske koja je održana 26. svibnja
1988. g. u Zagrebu izabrano je novo PREDSJEDNIŠTVO 1 ODBOR samoupravne
kontrole Saveza. Usovjeni su izvještaji o radu za proteklo razdoblje — izvještaj
potpredsjednika, glavnog urednika Šumarskog lista, o poslovanju — Završni
račun za 1988. g. i Odbora samoupravne kontrole, te Program rada i
Financijski plan za 1988 godinu i Pravilnik o izboru počasnih i zaslužnih članova.
U drugom djelu — savjetovanje na temu: »Propadanje šuma u SR Hravtskoj
« nakon uvodnog izlaganja bilo je više sudionika u raspravi, koji su
daii veliki doprinos da se uoče aktualna pitanja iz ovoga područja i neposredniji
zadaci iz naše struke.
Aktvnosit organa Saveza D1TŠDIH, Radnih tijela, članova i Stručne službe
redovno se objavljuju u Šumarskom listu. Posebne aktivnosti naših društava
i pojedinih članova nije moguće obuhvatiti ovim dzvještajem zbog prostora,
vremena i pomanjkanja određenih informacja, zato ćemo ih samo naznačiti.


Na prvoj sjednici Predsjedništva Saveza održanoj 26. svibnja 1988. g. za
predsjednika je izabran Adam Pavlov i ć, dipl. inž., a za potpredsjednika dr
Đuro Kovačić, dipl. inž.


516