DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 125     <-- 125 -->        PDF

3. — prof. dr. Šimu Meštrovića, prodekana Šum. Fakulteta u Zagrebu,
4. — dipl. inž. Ivicu Došena, Predsjednika Poslov. odbora GPŠG Delnice,
5. — dipl. in/,. Antu Mudrovčića, tajnika SlZ-a za šumarstvo SRH,
6. — dipl. inž. Ivu Puškara, glav. dir. Poslov zajednice »Exportdrvo« Zagreb.
Ovo je redovna Skupština našeg Saveza koju smo prema Statutu obavezni
održavati svake godine.


Predsjedništvo Saveza na sjednici od 24. veljače, zaključilo je da se počne
sa pripremama za održavanje 94. Skupštine. Stav Predsjedništva bio je da
se za ovu Skupštinu pored društvenog dijela, pripremi savjetovanje sa temom iz
područja drvne industrije, jer su cla sada uglavnom bile teme iz područja šu:
narstva.


Radna grupa predsjedništva koja je imala zadatak da pripremi Skupštinu,
predložila je da to bude tema iz prerade drveta, koju će pripremiti dr Tomislav
P r k a, a vezano za proizovdne mogućnosti šumarstva. Ovu problematiku
iz šumarstva treba obraditi dr. Đuro Kovačić .


Predloženi dnevni red za 94. Skupštinu usvojen je na proširenoj sjednici
Predsjedništva Saveza dana 21. travnja u Slav. Bordu. U radu ove sjednice
prisustvovali su i predstavnici društava.


Zaključeno je da Skupština radi u dva dijela. Prvi dio društveni obuhvaća
točke dnevnog reda 1—5. i održao bi se prije podne, i drugi dio savjetovanje


— poslije podne Ovaj dnevni red ste primili sa pozivom. Poslije razgovora sa
domaćinom, predstavnicima GPŠG Delnice a radi zajedničkog ručka koji je organiziran
na terenu, predlažem da se rad Skupštine obavi kontinuirano i to
prvi dio društveni sa pauzom poslije koje odmah nastavljamo sa radom drugog
dijela Skupštine.
Dali se prihvaća ovako predložena izmjena dnevnog reda.
HVALA!
Za ovu Skupštinu predlažem Radno predsjedništvo:


— dr. Đuro Kovačić
— mr. Božidar Plesa,
— dr. Tomislav Prka
— dipl. inž. Adam Pavlović
Za zapisničara predlažem dipl. inž. Ivu Maričevića, a za ovjerovitelja zapisnika
dipl. inž. Nadana Sirotić i dipl. inž. Vladu Špoljarića.
Dali se prihvaćaju predloženi kandidati. — HVALA!


Molim izabrane članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta.


Prije prelaska na dnenvi red, podsjetimo se da je naše redove u proteklom
razdoblju napustio određeni broj naših kolega inženjera i tehničara koji
su dio sebe ugradili za unapređenje naše struke. Odajmo im dužnu poštu
minutom šutnje. Neka im je vječna slava i hvala.


U Radno predsjedništvo izabrani su Adam Pavlović, Đuro Kovačić, Tomislav
Pika, za zapisničara Ivan Maričević, a za ovjerovite!je zapisnika Nadan
Sirotić i Vladimr Špoljarić.


515