DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 123     <-- 123 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE


ZAPISNIK


94 SKUPŠTINE SAVEZA DRUŠTAVA inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, održane 26. svibnja 1989. godine u Delnicama.


Prisutni: Delegati Društva iz Bjelovara, Buzeta, Delnica, Gospića, Karlovca,
Koprinvice, Našica, Nove Gradiške, Ogulina, Osdjeka, Podravske Slatine, Slavonskog
Broda, Slavonske Požege, Senja, Siska, Varaždina, Vinkovaca, Virovdtice
i Zagreba, te članovi iz naših organizacija i gosti — ukupno 110 sudionika.


DNEVNI RED


I. dio
1.
Otvaranje 94. Skupštine Saveza i izbor Radnog predsjedništva, zapisničara
i dva ovjerovitelja zapisnika — Adam Pavlov i ć, dipl. dnž.
2.
Izvještaji o radu za razdoblje između 93 i 94. Skupštine Saveza:
a) Izvještaj potpredsjednika — dr. Đuro Kovačić .
b) Izvještaj glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr.
Branimir P r p i ć.
e) Izvještaj o poslovanju — Završni račun 1988. g. — Stručna služba — tajnik,
Ivan M a r i č e v i č, dipl. inž.
d) Izvještaj Odbora samoupravne kontrole — Slavko Š a r č e v i ć, dipl inž.


3.
Program rada za 1989. g.
4.
Financijski plan za 1989. g.
5.
Rasprava, usvajanje izvještaja Program rada i Financijskog plana za 1989.
godinu.
II. dio
6.
Savjetovanje na temu: »PROBLEMATIKA RAZVOJA PRIMARNE PRERADE
DRVA« uvodno izlaganje dr. Tomislav Prka , dipl. inž.
7.
Zaključna razmatranja.
Ad. 1.


DRUGARICE I DRUGOVI, KOLEGICE I KOLEGE!


Otvaram 94. redovnu Skupštinu Saveza društava ITŠDI Hrvatske. Pozdravljani
sve delegate i ostale sudionike, a posebno naše goste.


1.
— dipl. inž. Slavka Horvatinovića, pomoč. predsjednika Republičkog komiteta
za poljoprivredu i šumarstvo.
2.
— dipl. inž. Josipa Crnkoviea, predsjednika IV Skupštine općine Delnice,
513