DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 122     <-- 122 -->        PDF

gućio i J. Pančiću da u Mlecima, 1862.
god., izda knjigu »Plante serbica aut nove
«. Međutim u popisu literature ne nalazi
se N. T. H o s t, Kastavac rođen u
Rijeci, koji se uz ostalo posebno bavio
i opisivanjem austrijskih vrba- iako se
inače niz sinonimnih naziva danih po
Hostu nalazi u ovom radu.


2. Peti svezak Radova sadrži dese!
priloga. Od tih navodimo:
— prikaz nekih učinaka požara na visoke
šume kestena i kitnjaka u zoni Castanetuma
(po Pavariju),
— analiza i ocjena ekološke strukture
reliktne šume hrasta lužnjaka u pokrajini
Venecija (površina 2,5 ha),
— o primjeni Tarifa Algana, Schaeffera
i Cokla (2 članka),


— o novom penemometru za utvrđivanje
geoloških karakteristika poljoprivrednih
i šumskih tala, i


— istraživanja o razlikama crnike
(Quercus ilex L.) s raznih lokaliteta.
Posljednji rad je zapravo treći dio prikaza
rezultata tih istraživanja i prethod


2 P. S o 1 i ć : Prinos valorizaciji djela Nicolausa
Thomasa HOSTA. Hortikultura, 1987, br. 3—4.


no je saopćenje o razvoju dvogodišnjih
biljaka crnike uzgojenih u rasadniku.
Predmet istraživanja je razvoj sadnica sa
46 lokaliteta (provenijencija) sjemena (žira)
česmine. Od rezultata donosimo samo
podatke za visinu stabljike i dužine
korijenja. U prvoj godini dužina stabljike
kretala se iz pojedinih lokaliteta između
6,40 i 16,12 cm time, da su ispod
10 cm bile biljke iz deset lokaliteta. Dužina
korijenja kretala se između 19,78 i
30,36 cm. Druge godine mjerene sadnice
imale su visinu stabljike između 9,82 i
29,78 cm a dužina korijenja između 23,82
i 35,63 cm. Zanimljivo je, da su biljke lokaliteta
19, koje su u prvoj godini bile
najniže (6,40 cm) druge godine porasle
za više od dvostruko (na 13,76 cm) dok
one u prvoj godini najjače (lokalitet
41) imale su visinski prirast ođ cea 50%
tj. od 16,12 cm narasle su na samo 25,41
cm. Kod prvih je također i prirast korijenja
bio jači nego kod drugih.:;


Oskar Piškorić


3 Da visina jednogodišnjih biljaka nije mjerodavna
i za kasniji rast utvrdio sam kod veza (Ulmus
effusa Wild.) o čemu slijedi prikaz u šumarskom
listu.