DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 120     <-- 120 -->        PDF

imisija, osobito sadržaja sumpora u dizeluljima, upotreba bezolovnog benzina
kao i novi propisi o načinu loženja malih peći. Od svih se tih uredbi očekuje
da će se do 1995-e g. — u usporedbi s 1982-om — postići smanjenje NO. imisija
za 30%. Tim će SR Njemačka i dalje biti prethodnica o ograničenju imisija u
EZ, a i internacionalno.


Savezni organi SRNj daju ogromne svote za »poboljšanje poljoprivrednihšumskih površina te zaštitu obala«, oko 67 mil. DEM. Tako će se gnojidba šuma
mineralnim gnojivima sufinancirati s 80% (!!). To gnojenje, navodi izvještaj, ne
može ukloniti uzroke oštećenja, ali će pridonijeti da se hranidbeno stanje šumskih
tala poboljša, a tim i otpornost ekosistema-šuma.


U tabelama 1 i 2 prikazana su oštećenja po vrstama šumskog drveća te oštećenja
po stupnjevima intenziteta.


Oštećenja šuma po vrstama drveća


(skala oštećenja 1—4) Tablica 1
Površina
te vrste 1985 1986 1987 1988
1000 ha
Smreka
Bor
Jela
Bukva
Hrast
Ostalo
2884
1468
172
1256
625
983
52,2%
57,5%
87,3"/,)
54,6%
55,3%
30,6%
54,1%
54,0%
82,9%
60,1%
60,7%
34,2%
48,9%
49,6V,,
79,0%
65,7%
64,5%
36,7%
48,8%
53,4%
73,0%
63,4a/o
69,6%´
33,2%
UKUPNO 7388 51,9% 53,7% 52,3% 52,4%.


Oštećenja šuma po skali šteta ("/« ukupne površine)


U skali ocjena: 1: lako oštećena,
3: jako oštećena


2:
srednje oštećena 4: osušila
Tablica 2
1984 1985 1986 1987 1988


Bez šteta 49,8% 48,1% 46,3% 47,7% 47,6:´/o
Stupanj 1 32,9% 32,7:,/o 34,8% 35,0% 37,3%
Stupanj 2 15,8% 17,0% 17,3% 16,2% 13,8%
Stupanj 3 i 4 1,5% 2,2% 1,6% 1,1% 1,3%


Sveukupne
štete 1 -— 4 50,2% 51,9% 53,7% 52,3% 52,4%


Naš komentar: Kako se iz tabele 2 vidi, dva najjača stupnja oštećenja, 3 i
4, i dalje su vrlo malo zastupani, variraju u razdoblju 1985—1988 od 1,1 — 2,2´%.
Iz ovih podataka izlazi da je sušaca još manje, dakle stupnja oštećenja 4, toliko
ih se gotovo može naći i u sastojinama koje nisu imisijajna zahvaćene. Valja
naglasiti da više zabrinjavaju stupnjevi 3 i 4 jer oni ukazuju da realno postoje
oštećenja i to ne samo od štetnih imisija, nego i mnogih ostalih uzroka.
Ohrabrujuće je u izvještaju što iznosi da se u dosta slučajeva vidi oporavak baš
takvih stabala, prvenstveno smanjenjem imisija, ali i drugim mjerama.


Prof. J. Kišpatić