DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 12     <-- 12 -->        PDF

BiJjna zajednica: Montana bukova šuma (Luzulo-fagetum, Fab. et al.
1963).


3.4. Osnivanje ogledne plohe
Ogledna ploha je osnovana u proljeće 1972. godine sadnjom četiri godine
starim presađenicama (2 + 2) u razmaku 2mx2m. Na jednoj parceli je
posađeno 64 sadnice, a u tri ponavljanja jedna provenijencija je zastupljena
sa 192 sadnice. Primijenjen je potpuni blok sistem u tri ponavljanja.


3.5. Osnovni podaci o provenijencijama
U tabeli br. 3 dati su osnovni podaci o provenijencijama duglazije, koje
su zastupljene na oglednoj plohi.


Osnovni podaci o provenijencijama na plohi


Tab. 3


šifra


nadmorska


proveni z e m I i a p r e d i o geografski položaj


visina (m)


jencije


Britanska
1029 Kolumbija Thasis 49°47´N; 126°38´W i 7
(Kanada)


Britanska
1036 Kolumbija Alberni 49°19´N; 124 51´W 150
(Kanada)


tn/n Washington


Sequim 48°02´N; 123"02´W 33—100


1060 (USA) "


1069 Washington


lu°JNorth Bend 47°28´N; 121°45´W 170


(USA)


i ran Washington


luyuCougar 46 05´N; 122´´18´W 500—600


(USA)


|og, Washington Y .


IJy l al e 46°00´N; 122´22´W 130


(USA)


1 noo Washington


IUyyVasco Pine Grove 45°06´N; 121"23´W 800


(USA)


1100 Oregon (USA) Grand Ronde Agency 45°06´N; 123°36´W 170—230


402