DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1989 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Možemo jedino konstatirati da je naslov složen iz dijelova pojedinih rečenica,
koje je autor izdvojio po vlastitom, slobodnom izboru i sročio u jednu
rečenicu , jednu tvrdnju. No, nečemo bili sitničavi i nećemo to zamjeriti autoru,
iako je to grub previd i dakako netočna tvrdnja.


3. Nepravednije je prema nama, ako se govoreći o prometu šumom govori
da je ona imala marginalan karakter u centralno-planskom sistemu i sistemu
dogovorne ekonomije s ciljem da se to koristi kao »dokaz« da se »obore« naši
stavovi izvedeni sa sistemom tržišne ekonomije i poduzetništva.
Moramo zato autora još jednom podsjetiti na slijedeće: »Da bi poduzeće
moglo postati pravnim tržišnim subjektom mora imati svoju imovinu i s njom
odgovarati u poslovnim transakcijama koje se obavljaju na tržištu. Bit tržišnog
poslovanja je upravo u tome da sredstva teku k najprofitabilnijim aktivnostima,
što naravno uključuje i promjenu vlasnika imovine privrednih subjekata.«


U tržišnom gospodarstvu šuma je predstavljala i predstavlja interesantnu metu
ulaganja kapitala. Pokazalo se naime, da cijene šuma i šumskog zemljišta
ne podliježu oštrijim kolebanjima poput drugih investicija (čak i nekretnina).
Šuma u slobodnoj privredi predstavlja zato pogodnu vrstu imovine za spekulacije.
Odatle je i logičan zaključak, da u tržišnoj nesputanoj privredi šume i
šumska zemljišta, upišu li se kao vlastita imovina šumskih gospodarstava, itekako
pokazuju tendenciju mijenjanja vlasnika, poštivaju li se osnovna načela
tržišnog gospodarenja.


Vjerujemo da tu mogućnost, a o njoj isključivo govorimo sada i govorismo
u inkriminiranom našem radu i svim radovima prije, moramo uzeti u obzir i
dosljedno tome uzesmo je. Očekujemo, dakle, da se sistem tržišne ekonomije i
poduzetništva mora ostvariti i prevladati kadtad bez obzira na dogmatski balast
s kojim ćemo još beskrajno dugo biti opterećeni.


Uzroke »LOŠIJEG POLOŽAJA ŠUMARSTVA U PRIMARNOJ RASPODJELI«
koji ing. D. Bedžula iznosi, za ovaj rad su povijesnog značenja jer mi govorimo


o šumarstvu kakvo bi trebalo biti, a ne kakvo je bilo. Autor je »previdio« da smo
govorili i govorimo o tržišnom gospodarstvu. Tu on na žalost pokazuje da mu
neki bitni pojmovi nisu jasni: Primarna raspodjela u tržišnom gospodarstvu
definirana je cijenama činitelja proizvodnje, a oni se u tržišnom gospodarstvu
formiraju na temelju ponude i tražnje.
O tome da li će se drvna industrija vertikalno ili horizontalno povezivati,
zavisi o sekundarnoj raspodjeli (poreska i zaštitna politika). U tržišnoj privredi
postoje male mogućnosti da se to dogodi isključivo na štetu jedne grane. To
se obično događa na štetu plaćatelja poreza. Bili smo uvijek pobornici politike
slobodnog tržišta (ne hvatajte nas za riječ, ne mislimo »laissez faire«) i model
koji izložismo odnosi se na takvo tržište, ništa drugo.


4. Autor nam spočitava da nismo predvidjeli neke od proizvoda koje šumarstvo
realizira. Nipošto, ako ih možda i ne spomenusmo izričito. U koristi
od šume uvrstili smo proizvodnu, ekološku i okolišnu funkciju što naravno
podrazumijeva i navedene proizvode. (Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma
— referat u Drveniku) Za problematiku iznešenu u ovom našem radu, specifikaciju
svih koristi od šuma nismo smatrali nužnom. Taj manjak specifikacije
nadamo se da autor neće iskoristiti da dovede u pitanje ono o čemu govorimo
u našim radovima.
490