DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1989 str. 99     <-- 99 -->        PDF

(tu sposobnost korijenovog sistema. Isto tako ona često nije u stanju potpuno
kompenzirati gubitke leaching-a, budući da su un/Uarnje rezerve velikim
dijelom već u proljeće iscrpljene, a import iz podzemnih dijelova vrlo
dugo traje. Na koncu mijenja se pri tome i vrlo senzibilno domaćinstvo
hormona u prilog onih hormona koji prouzrokuju senescenciju (ABA, etilen
i dr.). Te hormonalne poremetnje očituju se kod bukve kroz:


— svakogodišnji obilni urod sjemena,
— redukciju broja listova i njihove veličine,
— vrlo rano žućenje listova i njihovo otpadanje u ranu jesen,
— smanjenje broja dugih i stvaranje mnoštva kratkih izbojaka,
— stagnaciju visinskog prirasta.
Unutarnja organizacija jedne vrste drveća, izgrađena kroz milijune
godina, ne funkcionira više kako treba. Promjenom kemijskog miljea izmjenjene
su poruke informacijskih molekula, poremećeni su tokovi biokemijskih
lančanih reakcija, smanjena je funkcionalna sposobnost stanica i organa.


Kako se štete nastale imisijom polutanata prvenstveno pojavljuju na
visoko uzraslim stablima, na njihovim vrhovima ili rubnim dijelovima krošnje,
stiče se dojam da su stara stabla za današnje, novonastale stanišne uvjete
predimenzionirana, da su putevi od mjesta opskrbe do mjesta potrošnje
predugi. Zbog toga vlada mišljenje, da u područjima sa jakom zračnom
polucijom, u budućnosti neće biti stabala starijih od 50 godina.


4. ZAKLJUČNA NAPOMENA
— Dugogodišnje onečišćenje atmosfere u industrijskim zemljama mijenja
kemijski milieu živih bića na ogromnim prostorima.
— Drveće je među prvim organizmima, čija je egzistencija ugrožena
i to ili kroz neposredno djelovanje zračnih polutanata ili kroz posredne, postepene
promjene fizikalno-kemijskih osebina tala.
— Dosadašnja istraživanja pokazuju da zbivanja pri nastanku šumskih
šteta imaju multifaktorski i polikauzalni karakter (vidi Cowling , 1988).
— Značajnu ulogu pri nastanku šteta igraju sistemske osebine koje su
povezane sa starošću i visinom stabala.
— Samo jedno drastično smanjenje emisija zračnih polutanata može
zaustaviti umiranje šuma.
LITERATURA


Baumbac h G., Ka/J M., 1895: Ermittlung von vertikalen Schađstoffkonzer-


trations-Profilen in Waldbestandcn in Baden-Wurttemberg — Mefttechnik und


erste Ergebnisse. Staub-Reinhalt. Luft, 45, 274—278.
Bergma n W., 1983: Ernahrungsstorungen bei Kulturpflanzen. Entstehung und
Diagnose. Stuttgart (G. Fischer)


Borghetti M., Vendramin G. G., 1987: Seasonal changes of soil and plant


water relations in Douglas-fir forest. Acta Oecoloeica. Oecoloeia Plant., 8,


113—126.


Cowlin g E. B., 1988: Ecosystems and their response to airborne chemicals:
the current situation in North America and Europe. In: Mathy P. (ed): Air